Доаѓа Програмерот – Колку пати сте ја слушнале оваа реченица?

Доаѓа Програмерот – Колку пати сте ја слушнале оваа реченица?

Најголемиот број барања за поддршка (побарувачка) е релативно тривиален и се решаваат преку стандардна поддршка. Затоа стандардната поддршка е често и најефтина. Не поради тоа што не носи вредност, туку поради тоа што може да биде претставена како продукт од широка потрошувачка.

Значењето на оддржувањето на деловниот софтвер

Значењето на оддржувањето на деловниот софтвер

Пресметајте: Колку долго го користите вашето моментално деловно решение?

Просечното користење на деловниот софтвер во комапниите е помеѓу 5 и 15 години. Толку долг период на користење значи дека деловниот софтвер станува составен дел на компаниите, а не само поддршка на работењето. Значи, дел без кој не се може.

Неочекувани Трошоци – Предизвици на Имплементацијата

Неочекувани Трошоци – Предизвици на Имплементацијата

Во пракса често се среќаваме со случави при проблематични имплементации на деловен софтвер. Од искуството на Даталаб, нашите партнери и корисници, чив број е поголем од неколку илјади во регионот на екс Ју припремивме и потенциравме некои од најчестите предизвици со кои се среќава секоја компанија која имплементира сложено деловно решение од ERP категорија, но и предизвиците на компанијата имплементатор на овие решенија.

Што е Управување/Лидерство?

Што е Управување/Лидерство?

УПРАВУВАЊЕТО во основа се однесува на менаџментот и лидерството (роководењето). Често овие поими ни се малку нејасни. Може да се каже дека management = работите точно                                       leadership = работите точни работи И двете се неопходни, за...
Мрежно и Пазарно Работење

Мрежно и Пазарно Работење

Кажи ми со кого се дружиш, па ќе ти кажам кој си. Ако знам што работиш, тогаш знам и што можеш да станеш. Goethe На почетокот на овој месец присуствував на една конференција на која остварив нови деловни контакти и имав прилика да разменам повеќе работни искуства....
Зошто е Потребно Да Се Иновираат Производите?

Зошто е Потребно Да Се Иновираат Производите?

Лидерот  на пазарот навремено треба да го направи својот  производ број еден на пазарот за  тоа да не го направат конкурентите. Peter Drucker Лидерската позиција на пазарот, значи дека во деловното работење посебно внимание се посветува на иновацијата на продуктите и...
Stran 1 od 212