Online семинари

Online семинар или вебинар е еден од најпопуларните начини на образование. Можеме да ги гледаме удобно на своето работно место – во живо online или подоцна во облик на снимка.

Ве повикуваме да учествувате во градењето на нови знаења

Имате ли идеја која сакате да ја поделите со нас и нашите читатели? Контактирајте не и станете коавтор на нашите кориснички содржини. Сакате да истражите и да претставите некоја различна тема? Дали се занимавате со прашање кои ги немате во вашето секојдневно работење? Доверете се на нас и ние ќе се потрудиме да ви помогнеме: во облик на блог, прирачник или online семинар.

X