За едноставно водење на Малите Претпријатија

PANTHEON Small Business ги нуди сите основни функционалности (со можност за проширување на напредни функции) за потребите на малите претпријатија и самовработените, кои што сакаат да се посветат на развојот на својата работа, наместо да губат време и пари за поставување на деловни програми.

PANTHEON LX

За претпријатија, кои НЕ работат со странство и имаат надворешен сметководствен сервис, со вклучена едногодишна надоградба на законодавството и функционалностите

Редовна цена 7.424,00 Ден. + ДДВ или месечен наем од 429 Ден. + ДДВ

PANTHEON LT

За претпријатија, кои работат со странство и имаат надворешен сметководствен сервис, со вклучена едногодишна надоградба на законодавството и функционалностите

Редовна цена 17.180,00 Ден. + ДДВ или месечен наем од 739 Ден. + ДДВ

PANTHEON SE

За претпријатија кои сами водат сметководство или имаат надворешно сметководство, со вклучена едногодишна надоградба на законските промени и функционалностите.

Редовна Цена 56.940,00 Ден. + ДДВ или месечен наем од 1.849,00 Ден. + ДДВ

Намалете ги трошоците и направете го вашето работење по прегледно.

Превземете Demo верзија на PANTHEON и уверете се сами! За сите дополнителни информации на располагање ви се нашите советници.

* indicates required

Придружете се на PANTHEON семејството! Ни веруваат повеќе од 48.500 корисници.

Со PANTHEON сме многу задоволни, освен трошоците за купување, други трошоци речиси да немаме. Во споредба со другите програми добивме најмногу за таа цена.

Марјан Хрибар

Раководител на продажба, Condor

Повеќе информации на 02 3079 231

Побарајте ги нашите советници и заедно изберете го најдоброто решение за оптимизација на работните процеси во вашето семтководство! Вашите прашања испратете ги и на епошта. За повеќе информации следите ги информациите во долното мени.

X