Купување видео обуки Даталаб Академија

Надоградете или освежете го вашето знаење со купување на видео снимки на претходно оддржани обуки. Можете да ги нарачате по пат на online пријава, која се наоѓа на крај на описот на секоја снимка.

Повеќе информации

 

За сите дополнителни пррашања во врска со распишаните обуки, побарајте:

Марко Трајков, одговорен за Академија, телефон: 02 3079 231

 

markot@datalab.com.mk
X