, , ,

Дигитална сметководствена трансформација

17 Јун 2018

 „Мудриот човек заштедува време, зборови и пари

Сметајќи го сметководството како деловна функција и активност, без дигитална трансформација, незамисливо е во 21 век. Софтверски алатки кои користат сметководство првенствено за внесување и архивирање на податоци, како и за дигитализација на финансиските документи преку т.н. систем за управување со документи, се почетна точка за дигитална трансформација на оваа деловна функција и активности.

Дигиталната трансформација [1] е трансформација на организација базирана на дигитална технологија. Тоа подразбира промена на јадрото и основите на секоја организација – неговиот деловен модел, користејќи различни дигитални технологии. Дигиталната трансформација е намерно насочена трансформација на деловниот субјект, со високо ниво на употреба на дигитални технологии. Целосна деловна трансформација вклучува менување на начинот на кој работи, како функционира со клиентите, како работиме со добавувачите и како ние создаваме вредност во рамките на компанијата.

Две основни стратегии во дигиталната трансформација се ОПТИМИЗАЦИЈА – дигитализација на постоечки бизнис (еволутивната иновација) и ИННОВАЦИЈА – иновации на ниво на бизнис модел, создавање на нови производи и услуги базирани на дигитална технологија и слично. Најчесто користените дигитални технологии во контекст на дигиталната трансформација се cloud (облак), мобилна технологија, напредна анализа (и Big Data), социјални мрежи, интернет работи, роботи и беспилотни летала, дронови, вештачка интелигенција (АИ), проширена и виртуелна реалност, blockchain и 3D печатење.

Дигиталната трансформација носи големи промени во сметководството. Не се работи само за промени во софтверот кои се користат во некаква операција или автоматизирање на мануелни операции (на пример, пресметки, книжење и сл.), Но многу позначајни промени кои се вклучуваат првенствено се т.н. “онлајн режими во реално време кои соодветно ги прави сите деловни активности директно да доведуваат до зголемување на ефикасноста на бизнисот во: сметководствените функции и компании како целина.

Сметководството како деловна функција или посебна гранка, во изминатиот период во Македонија, не забележа значителен напредок кон дигиталната трансформација. Сепак, голем број стручни лица во сметководството најчесто се потпираат на традиционалните алатки: документација со соодветен потпис и печат.

Најголемиот напредок во областа на дигиталната трансформација на сметководството се одвива благодарение на дигиталните алатки кои банките ги користат за сервисирање на нивните клиенти (е-банкарство). Дигиталната конверзија на сметководството обично доаѓа како надворешна последица, а не како потреба “одвнатре”.

Постојат многу причини зошто дигиталната трансформација не е значително “присутна” во сметководство во Македонија:

Податоците не се третираат како нематеријални средства на компанијата: сметководителите користат податоци во нивната работа, но тие не ги сметаат за “богатство” на компанијата. Поради несоодветен третман, бидејќи податоците во сметководството се користат првенствено заради внесување, пресметување и архивирање на податоци, овие нематеријални средства не се користат за да се генерираат нови (дополнителни) вредности за претпријатието.

Не се врши адекватно управување со податоците: Соодветното управување со податоци значи нивна употреба за подобар квалитет на деловно одлучување во реално време. Имањето вистински информации во вистинско време станува основна за успешни ангажмани. Задоцнети или нецелосни информации од аспект на деловното одлучување се непотребни и немаат вредност за деловно одлучување.

Податоците не се користат за аналитичко-планирачки активности на компаниите: Сметководството на повеќето МСП сè уште нема систематски пристап кон оваа активност. Фокусот на сметководството како деловна функција и активност е одржување на книговодствени евиденции и најчесто законско задолжително известување. Развојот на аналитичко-планираните подфункции во рамките на компанијата или обезбедувањето услуги за аналитичко планирање во рамките на сметководствената услуга сеуште не е деловен стандард за оваа гранка.

Постојат и други причини за отсуство на значајни промени во насока на дигитална трансформација на сметководството во Македонија, а сите овие причини во суштина имаат недостаток на визија за стратегиски менаџмент (финансиски директор, сопственик на сметководствената агенција) за потребата од промена на моменталната ситуација.

Продавачите на ИТ решенија за дигитална трансформација на сметководството не извршуваат доволно агилен надворешен “притисок” или промовирање на предностите на дигиталните алатки за трансформација на бизнис сметководствените функции и активности. Надворешниот “притисок” на ИТ активностите на носителите на одлуки (финансиски директори, сопственици на сметководствени агенции) не треба да биде одлучувачки фактор, туку тоа треба да биде едукативно-промовирана ориентација кон неопходните промени и придобивки од дигиталната трансформација за сметководствената функција и активност.

Замислете се како стратешки менаџер кои се подготвува за бизнис состанок во банка за да ви дадат заем за нова инвестиција. На состанокот во банка треба да понесете платежни картички на купувачи, добавувачи, трансакциски сметки и други финансиски документи за да ја прикажете вашата финансиска сила и одржливоста на вашата инвестиција, наместо сето тоа електронски да го покажете, со еден кликод вашиот мобилен уред. Врз основа на обезбедените финансиски информации, банката ве информира дека кредитот е одобрен. Вие потпишувате, дигитално, преку вашиот мобилен телефон, токен или некој нов футуристички уред и вие влегувате во реализација на инвестицијата. И сето тоа за помалку од 24 часа.

Од само еден пример на дигитална трансформација на сметководството, можно е да се забележат голем број предности за реализација на овие активности за компаниите и сметководствената филијала воопшто. Постојат бројни примери од практиката за да се постигнат значителни заштеди на (не) материјалните ресурси на компанијата, благодарение на дигиталната трансформација на сметководството. На стратешките носители на одлуки треба да ги иницираат потребните промени кои нема да бидат условени од “притисоци” однадвор, туку ќе произлезат како резултат на внатрешната еволуција на сметководствената функција и активности.

[1] Избор:  https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/digitalna-transformacija—444413.html /

 

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X