Важноста на дигитализацијата за подобар успех во работењето

1 Мар 2021

Континуираното подобрување на деловните перформанси на компанијата, во конвенционални деловни услови, подразбира раст на продуктивноста. Во дигитални деловни услови, подобрувањето на деловните перформанси првенствено се гледа од перспектива на дигитална деловна трансформација. „Паметните“ технологии постепено ги преземаат повеќето деловни аспекти на кои се гледаше само како основа за подобрување на деловните перформанси. Со цел да се подобрат деловните перформанси, основната задача на стратешкото управување е континуираното управување со дигиталната деловна трансформација.

Што е 5G?

5G е скратено име за мобилна мрежа од петтата генерација што ја наследува 4G мрежата. Овозможува поголема брзина на пренос на податоци и можност за поголем број на поврзани уреди, каде што покрај претходните мобилни телефони и т.н. IoT уреди, ги користат можностите на оваа мрежа. Стандардот 5G е дизајниран со проширен капацитет, за да овозможи корисничко искуство во новата генерација, да ги зајакне новите модели на распоредување и да обезбеди нови услуги. Со големи брзини, супериорна сигурност и занемарлива латентност, 5G ќе го прошири мобилниот екосистем во нови области. 5G ќе влијае на секоја индустрија каде ќе ја направи да биде посигурна како што е транспортот, здравството, земјоделството, дигитализираната логистика итн.

Дигитална трансформација и создавање на „нови“ услуги

Иако алатките за вештачка интелигенција значително се користат за управување со финансиите, примената на 5G може да очекува нова фаза на развој и во оваа област. Имено, мрежата 5G обезбедува бројни можности за постепено проширување на „паметната“ мрежа до корисниците, што им овозможува на компаниите да создаваат „нови“ услуги и со тоа да ги подобрат сопствените деловни перформанси. Заедничка карактеристика на „новите“ услуги е тоа што тие се базираат на интелигентна комуникација помеѓу различни „паметни“ уреди, а мрежата на „паметни“ уреди ќе биде се повеќе во фокусот, со цел да се подобрат перформансите на компанијата. Ова е само еден од начините на кои дигиталната трансформација на бизнисот може да влијае на подобрување на деловните перформанси на компанијата, преку создавање на „нови“ услуги. Стратешкото управување не треба да ја занемарува важноста на дигиталната трансформација за подобрување на деловните перформанси. Способноста да се создадат „нови“ услуги, на целосно автоматизирани деловни процеси, вклучува автоматско донесување одлуки во реално време (внатре и надвор од компанијата), што мора да се земе предвид при подобрување на деловните перформанси на компанијата.

Примена на алатки за вештачка интелигенција за мерење на деловните перформанси

Добивањето на „вистински“ податоци во „вистинско“ време е предизвик со кој се соочуваат повеќето компании кога ќе започнат дигитална трансформација и применуваат алатки за вештачка интелигенција во нивниот бизнис. За помалите компании може да биде потешко да генерираат или собираат т.н. големи количини на податоци, потребни за ефикасно да се направат точни предвидувања на посакуваните деловни перформанси со употреба на алатки за вештачка интелигенција. Подобро е да имате повеќе податоци за примена на алатки за вештачка интелигенција, каде што е потребно да се генерираат „реални“ податоци, кои ќе имаат вредност за носителите на одлуки, кога станува збор за контролирање на посакуваните деловни перформанси.

Главната предност на користењето на алатки за вештачка интелигенција за мерење на деловните перформанси е можноста за релативно честа проценка, каде што за време на тестирањето (симулацијата) треба да го пронајдете ‘вистинскиот’ износ на податоци потребни за компанијата. Потребно е постојано да се мерат добиените резултати, а потоа да се дефинираат: Што значи за компанијата да има „доволно добри“ деловни перформанси? Без да се занемарат можностите и предностите на користење на „паметни“ уреди за нивно постигнување. Роботите сè повеќе ќе преземаат оперативни активности во компанијата извршени од луѓе, па затоа мерењето на деловните перформанси на компанијата треба да се прилагоди на „новите“ деловни услови.

Предизвици за стратешко управување при мерење на деловните перформанси

Без дигитална трансформација, како континуиран процес, стратешките менаџери не можат навремено да управуваат со насоката и брзината на компанијата, со цел да ги постигнат посакуваните деловни перформанси. Примарен предизвик за стратешко управување во наредниот период ќе биде релативно честата замена на инфраструктурата и инвестициите во примена на „нови“ дигитални технологии. Во моментот кога компанијата ги „совлада“ тековните дигитални технологии, истовремено се создадоа поиновативни алатки на пазарот, што може значително да влијае на подобрувањето на нивото на деловните перформанси на компанијата.

„Трката“ за континуирано инвестирање во сè поиновативни дигитални технологии не треба да стане примарна задача на стратешкото управување. Стратешкото управување може успешно да го надмине овој предизвик со примена на услуги за аутсорсинг на пр. бизнис „на облак“, каде давателите на услуги ќе обезбедат најсовремени дигитални технологии, за да можат да останат конкурентни на пазарот. Во овие услови, мерењето на деловните перформанси првенствено ќе биде дизајнирање на соодветен систем за собирање, складирање и употреба на податоци, користејќи различни „паметни“ уреди.

Заклучок

Дигиталната трансформација овозможува подобрување на деловните перформанси во следниве области:

  • корисничко искуство: современите клиенти разбираат дека дигиталната трансформација отвора нови можности за компаниите и очекуваат беспрекорна услуга во замена за собирање и чување на нивните лични податоци,
  • оперативен бизнис: најзначајните подобрувања во ефикасноста се постигнуваат со собирање податоци во реално време, што и помага на компанијата точно да ги измери продуктивноста и профитабилноста,
  • деловен модел: подразбира постојана иновација на производи и услуги, со цел да се исполнат растечките очекувања на клиентите, и со примена на агилен пристап, промените се случуваат побрзо, благодарение на можноста за донесување одлуки врз основа на податоци во реално време.

На секоја од овие области треба да се пристапи одделно, при подобрување на деловните перформанси, со навремен „пресврт“ во дигиталната трансформација на бизнисот. Одлуките базирани на податоци се основната одредница за успешно деловно работење во современи услови, а проактивното управување со дигиталната трансформација станува „нов“ стандард за постигнување на посакуваните деловни перформанси на компанијата.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X