20 Години Даталаб

20 Години Даталаб

Даталаб прославува 20 години во Септември 2017. Господин Андреј Мертељ, претседател на бордот на директори на Даталаб, и господин Морено Родман, извршен директор на Даталаб д.д., ни раскажаа како Даталаб прерасна во успешна мултинационална корпорација од една идеја во детска соба, и што сеуште ќе се развива во компанијата.

Доаѓа Програмерот – Колку пати сте ја слушнале оваа реченица?

Доаѓа Програмерот – Колку пати сте ја слушнале оваа реченица?

Најголемиот број барања за поддршка (побарувачка) е релативно тривиален и се решаваат преку стандардна поддршка. Затоа стандардната поддршка е често и најефтина. Не поради тоа што не носи вредност, туку поради тоа што може да биде претставена како продукт од широка потрошувачка.

Значењето на оддржувањето на деловниот софтвер

Значењето на оддржувањето на деловниот софтвер

Пресметајте: Колку долго го користите вашето моментално деловно решение?

Просечното користење на деловниот софтвер во комапниите е помеѓу 5 и 15 години. Толку долг период на користење значи дека деловниот софтвер станува составен дел на компаниите, а не само поддршка на работењето. Значи, дел без кој не се може.

На Кого му е Потребен ERP? Анализа по Големина на Компаниите

На Кого му е Потребен ERP? Анализа по Големина на Компаниите

Компанија од 21-от век. Работодавец од 20-от век? Не оди. Светот се менува, тоа веќе сите го знаат, но колку брзо и на која страна ќе отиде тоа за сега е голема мистерија. Cloud, сигурност, приватност, IoT (Internet of Things, ERP, CRM или нешто сосема различно?

Неочекувани Трошоци – Предизвици на Имплементацијата

Неочекувани Трошоци – Предизвици на Имплементацијата

Во пракса често се среќаваме со случави при проблематични имплементации на деловен софтвер. Од искуството на Даталаб, нашите партнери и корисници, чив број е поголем од неколку илјади во регионот на екс Ју припремивме и потенциравме некои од најчестите предизвици со кои се среќава секоја компанија која имплементира сложено деловно решение од ERP категорија, но и предизвиците на компанијата имплементатор на овие решенија.

5 Клучни Деловни Критериуми за избор на ERP Решение

5 Клучни Деловни Критериуми за избор на ERP Решение

Во својата книга Парадокс на Изборот авторот Бери Шварц наведува дека проблемот на избор е стандарден проблем на современото општество кога изборот е преголем. Тоа тврдење го поткрепува со обемно истражување. Тврди дека ако бројот на опции е поголем од 4 изборот претставува проблем. Обемноста на изборот, спротивно на она што поинаку би помислиле, нема да е направи сречни ниту задоволни. Напортив, не прави парализирани и фрустрирани. Причината е едноставна: стравот да не се погреши, да не се направи лош избор.

Stran 1 od 212
X