5 важни чекори за имплементација на ЕРП

5 важни чекори за имплементација на ЕРП

Имајќи предвид дека конкуренцијата на пазарот се зголемува, постои поголем број на компании кои разбираат дека им е потребна подобра организација на бизнисот. Со цел да се задоволат корисниците и да се одржи конкурентноста, потребни се оптимизирање на ресурси и поголема профитабилност. Соодветно на тоа, решението за ова е имплементација на ЕРП.

Разбирање на културните разлики – колку се разликуваме а колку сме слични?

Разбирање на културните разлики – колку се разликуваме а колку сме слични?

Ако некогаш сте работеле во следниве области како што е (Јадрански регион, поранешен Ју, регионот на Западен Балкан или како и да го викате сега), сигурно сте слушнале дека секој за себе тврди дека е специфичен и дека “нешто таму” што се работи, може да “помине” на овој пазар. Најчесто се во прашање нијанси, но тие се толку важни што предизвикуваат многу несогласувања меѓу луѓето од различни поднебја. Е ова е култура.

Работа надвор од границите – домашно и меѓународно работење

Работа надвор од границите – домашно и меѓународно работење

Со локалните канцеларии треба да се управува централно. Треба да се координираат активностите, буџетите, трошоците, очекуваните приходи итн. а по пат да се задржат локалните канцеларии и да се развиваат независно и брзо да се прилагодат на новите услови на локалниот пазар.

Stran 1 od 712345...Zadnja »
X