Како да започнете дигитална трансформација?

Како да започнете дигитална трансформација?

За подобро да разберете што точно е дигитална трансформација, да започнеме со дефиницијата за дигитализација. Дигитализација подразбира употреба на дигитална технологија за промена на бизнис модели.

5 важни чекори за имплементација на ЕРП

5 важни чекори за имплементација на ЕРП

Имајќи предвид дека конкуренцијата на пазарот се зголемува, постои поголем број на компании кои разбираат дека им е потребна подобра организација на бизнисот. Со цел да се задоволат корисниците и да се одржи конкурентноста, потребни се оптимизирање на ресурси и поголема профитабилност. Соодветно на тоа, решението за ова е имплементација на ЕРП.

Дигитална сметководствена трансформација

Дигитална сметководствена трансформација

Со само еден пример од дигиталната трансформација во сметководството, може да се забележат голем број предности за реализација на овие активности за компаниите и сметководствената филијала воопшто.

X