LinkedIn како продажна алатка – дали сте подготвени да ги искористите неговите предности?

LinkedIn како продажна алатка – дали сте подготвени да ги искористите неговите предности?

Денешниот купувач е далеку од “лесен плен”, кој го чека решението понудено од продавачот. Денешниот клиент собира колекција на мислења, информации и впечатоци, па затоа и не постојат кратенки за создавање на квалитетна мрежа на контакти и градење на нивната онлајн репутација. Дознајте како LinkedIn ќе ви помогне?

Разбирање на културните разлики – колку се разликуваме а колку сме слични?

Разбирање на културните разлики – колку се разликуваме а колку сме слични?

Ако некогаш сте работеле во следниве области како што е (Јадрански регион, поранешен Ју, регионот на Западен Балкан или како и да го викате сега), сигурно сте слушнале дека секој за себе тврди дека е специфичен и дека “нешто таму” што се работи, може да “помине” на овој пазар. Најчесто се во прашање нијанси, но тие се толку важни што предизвикуваат многу несогласувања меѓу луѓето од различни поднебја. Е ова е култура.

Дигитална сметководствена трансформација

Дигитална сметководствена трансформација

Со само еден пример од дигиталната трансформација во сметководството, може да се забележат голем број предности за реализација на овие активности за компаниите и сметководствената филијала воопшто.

PANTHEON Workflow – што може да придонесе за Вас?

PANTHEON Workflow – што може да придонесе за Вас?

PANTHEON Workflow е нова функционалност на PANTHEON ERP решенија која ќе им овозможи на сите корисници: визуелизација на функции и процеси и процеси, анализи, подобрување и контрола на секој поединечен процес.

Значењето на стандардите во бизнисот

Значењето на стандардите во бизнисот

Глобалната економија станува реалност, а предизвиците на стандардизација стануваат сé покомплексни. Стандардите се критични за опстанокот во глобалната (дигитална) Економија. Се повеќе и повеќе меѓународни договори пред локалните компании претставуваат предизвик да се натпреваруваат со глобалните играчи.

X