Кои се разликите помеѓу сметководство на „cloud“ и традиционално сметководство?

Кои се разликите помеѓу сметководство на „cloud“ и традиционално сметководство?

Светските трендови долго време покажаа дека сметководството на „cloud“е посовремена и понапредна опција према „on-premise“ или решенија инсталирани и поставени на локален сервер во рамките на компанијата. Зошто треба да се пробиеме во светот?

Зошто работењето во cloud е најефективната форма на современиот бизнис?

Зошто работењето во cloud е најефективната форма на современиот бизнис?

Cloud работење е бизнис концепт кој обезбедува нов начин на пристап до личните податоци и апликации кои веќе не се само складирани на компјутер, туку на облак (cloud) – што значи дека можете да пристапите до сите програми, записи, документи и сè што Ви треба, од било каде и во било кое време. Ова Ви заштедува време и пари. Звучи интересно?

Листа на активности пред подготвување на завршна сметка

Листа на активности пред подготвување на завршна сметка

Ни се приближува крајот на фискалната година, а исто така ни се доближува и завршната годишна сметка. Подготвивме за вас листа на активности што треба да ги завршите, така што вашата завршна сметка ќе биде беспрекорно точна.

Надоградите ги податоците, а не само софтверот

Надоградите ги податоците, а не само софтверот

Податоците се главниот клуч. Податоците се средства на компаниите. Податоците се основа за информации. Квалитетот на информациите зависи од квалитетот на информациите што компаниите ќе ги добијат од информативниот систем.

X