Препорачајте го PANTHEON

За партнерства создадени на основа на ваша препорака ве наградуваме вас со 10 проценти попуст од вредноста на лиценците купени од вашиот контакт.

Кој е протоколот за препорака на PANTHEON?

 1. PANTHEON го препорачувате на потенцијалните клиенти (вашиот деловен партнер, колеги…).
 2. Пополнете го образецот.
 3. Даталаб и продажните партнери го презентираат PANTHEON на потенцијалните корисници, кои потоа го купуваат. Даталаб при реализираното купување ви признава значајни удобности, во согласност со претходниот договор.
 4. Провизијата може да ја користите една година од датумот на потпишување на договорот за купување на лиценци од страна на препорачаниот купувач.
 5. Провизијата можете да ја користите на основа на ваше барање така што епошта што ја добивате по исполнување на образецот десно, со наведените детали за начинот на провизија која ја сакате, испратете на info@datalab.com.mk.
 6. Даталаб во случај на купување ви одобрува провизија од 10 проценти од вредноста на продадените лиценци.
 7. Провизијата може да ја користите на еден или повеќе начини:

Како можете да користите удобности?

 • За надоградба на повеќе PA верзии
 • За докупување на додадтни лиценци
 • За Едукација во даталаб Академија
 • За закуп на огласен простор/PANTHEON е-новости, весници, веб-страници

Пепорачајте го PANTHEON

Ако вашиот клиент, деловен партнер или познаник се одлучи да купи PANTHEON, ве молиме информацијата за препорака да ја проследите пред купување, исклучиво преку образецот во продолжение. Во образецот наведете ги своите податоци и податоците на претпријатието што е препорачан PANTHEON. На основа на тие податоци коректно ќе ви пресметаме дадена провизија.

poveke info

За повеќе информации за поддршка, за купување на лиценци, или за работа во PANTHEON, јавете ни се или пратете ни меил на:

X