БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Како работи модулот Евиденција на Кадри во PANTHEON?

Сигурно се прашувате како работи модулот Евиденција на Кадри во PANTHEON?  Затоа за вас спремивме нов вебинар каде ќе можете да погледнете што се ни нуди програмот PANTHEON во модулот кадри.

  • Општи податоци за вработените
  • Внес на ново работно место во шифрарник на работни места и поврзување со персонални мапи
  • Подготовка на податоци за пресметка на плата и други видови на исплати
  • Водење на евиденција за образованието на вработените
  • Следење на инвалидност и здравствен статус на вработените
  • Следење и евиденција на отсуство на вработени
  • Управување со заштитни средства
  • Спроведување на договори и други документи, награди, дисциплински мерки за вработени
  • Следење на работно време на вработени
  • Следење на задолжување со основни средства(пр. Компјутери, мобилни телефони итн)…

Сигурното деловно управување со PANTHEON ги штити вашите инвестиции.

Видеото го подготви и сними: Аница Вангеловска, ЕРП Консултант во Даталаб МК.

 

Доколку ви се потребни повеќе информации за програмот PANTHEON, како и приватни обуки, слободно контактирајте не на 02 3079 231 или пишете ни на info@datalab.com.mk.

X