PANTHEON EDUKACIJA

PANTHEON – Продажба и набавка – основи SE/ME

Траење: 1 час
Видео (Едукации 24/7)

Во склоп на едукацијата PANTHEON – Продажба и набавка – основи SE/ME, ќе се запознаете со;

 • Преглед на документите за нарачки детално
 • Објаснување на главата на документот, лента со алатки и позициите во
  документот
 • Креирање на нарачка до купувач и нарачка до добавувач
 • Преглед на извештаи за нарачки, објаснување на филтрите за пребарување
 • Креирање на документ за прием од нарачка на добавувач
 • Креирање на документ за издавање од нарачка на купувач
 • Преглед на м. Материјално ( издавање и прием)
 • Преглед на документите за прием детално
 • Објаснување на главата на документот, лентата со алатки и позициите во документот
 • Креирање на трошковна фактура док. 120
 • Креирање на фактура со прием на залиха во магацин док. 100
 • Креирање на фактура за прием на ОС док. 110
 • Креирање на фактура за прием од странски добавувач док. 190,
 • објаснет е внесот на полиња при креирање на набавната калкулација….и др.

Погледнете ја целата содржина – тука.

 

Нарачајте видео снимка:
Нарачката можете да ја направите преку онлајн формуларот. За повеќе информации, можете исто така да не контактирате на marijan@datalab.com.mk или на телефон 02 3079 231

Цена:
Редовна цена на едукацијата: 4, 960 ден. + ДДВ

Цена на видео обука: 2,480 ден. + ДДВ (50% попуст на редовната цена на едукацијата)

 

Го задржуваме правото да ги промениме датумите, формата на едукацијата и содржината! PANTHEON Академија 2020 година. Сите права се задржани.

 

X