Водење филијали и меѓународно работење

Многу претпријатија имаат филијали во својата земја и во странство. За тие претпријатија е најдобро, своето работење да го водат со еден деловен систем.

PANTHEON е прилагоден за пазарот на Југоисточна Европа во различни законодавни и јазични локализации. Законодавната локализација означува дека програмот е припремен во склад со законот, а јазичната дека програмот е преведен на некој од јазиците. Законодавството во одредени земји рапидно се менува и тие промени се достапни во PANTHEON.

Законодавните и јазичните промени може да ги комбинирате и така да го прилагодите вашето работење со меѓународното работење, кои ги имаат поединечни претпријатија, на пример претпријатие ќерка во Словенија или косопственик во Хрватска кој зборува англиски. Сите јазични верзии поддржуваат општо Европско законодавство, така што се корисни за државите, за кои програмот не се нуди. Со употребата на виртуелни мрежи, терминалски сервери или Даталаб OTOS, можете да купите поефтина верзија на програмот, наменета исклучиво за водење на малопродажба и поединечни благајни. Сето ова го консолидирате на едно место. Планирање, следење, изведување и контрола се конечно достапни!

Јазик и законодавна локализација

 • Словенија 100% 100%
 • Хрватска 100% 100%
 • Босна и Херцеговина 100% 100%
 • Србија 100% 100%
 • Црна Гора 100% 100%
 • Македонија 100% 100%
 • Косово 100% 100%
 • Албанија 100% 100%
 • Бугарија 100% 100%

Локализација на јазик

 • Меѓународен Англиски 100% 100%
 • Полски 80% 80%
 • Словачки 90% 90%
 • Чешки 75% 75%
 • Унгарски 75% 75%
 • Романски 75% 75%
 • Италијански 90% 90%
 • Германски 95% 95%

Побарајте не на 02 3079 231

Побарајте ги нашите вработени и заедно одберете го најдоброто решение за оптимизација на деловните процеси во вашето претпријатие!

X