Како единствниот бизнис систем ја олеснува работата во финансиите и сметководството?

ПРЕВЗЕМИ ВИДЕО!

Превземете го видеото од одржаниот онлајн семинар за меѓународен бизнис и дознајте:

  • интегрирани податоци и лесно подготвени консолидирани биланси,
  • можност да се избегнат грешки со помош на регистарски кодови,
  • помалку време ќе потрошите за пренос на податоци во рамките на компанијата,
  • одржување на целосна контрола врз сите филијали.

Ве молиме, пополнете го формуларот и на Вашиот меил ќе пристигне линк со снимка од одржаниот вебинар.

Погледнете и други онлајн содржини за меѓународниот бизнис …

Разговарајте со нашите консултанти.

X