PANTHEON за јавни претпријатија

PANTHEON за јавни претпријатија

Јавните установи како буџетски корисници имаат специфични одредби, пред се во сметководството и кадрите, во рамките кои мораат да работат. Деловниот програм PANTHEON ова го прифаќа и овозможува Јавните установи да работат прегледно и во склад со прописите. Програмот е стабилен и е во склад со важечките закони. Јавните установи на тој начин го зголемуваат квалитетот на работата и продуктивноста без трошоци за развој на сопствен програм.

Računovodstvo za javna podjeta

 

Сметководство, прилагодено на јавните установи

Јавните установи се поради буџетското финансирање подредени по различни правила на книговодството. PANTHEON ги поддржува сите тие посебни одредби, кои е потребно да се применат во јавните установи, и како таков е во склад со сметководствените стандарди. Содржи:

  • едноставен контен план,
  • биланс за одредени корисници,
  • биланс за останати корисници,
  • вкупен биланс,
  • евиденциско книжење.

Kadri in plače za javne uslužbence

 

Кадри и плати за јавни службеници

Јавните установи имаат посебни правила во модулот кадри и плата. Поради тоа што се финансираат преку буџетот и користат контен план за буџетски организации.

  • испис на потребните платни листи за јавниот сектор (редовно вработени, директори, вработени во странство),
  • подесување на заработувачка,
  • пресметување на вработениот за повеќе работни места на една пресметка.

Откако го користиме PANTHEON можеме да кажеме, дека го смаливме времето за внес на податоци

Противпожарен центар

Ново Место

Без вложување во инфраструктура

PANTHEON за Јавни установи може да се користи без вложување во инфраструктура, оддржување и имплементација. Во случајот на претплата на PANTHEON Хостинг, претпријатието е потребно да поседува само компјутер и интернет врска. Оваа употреба е исто така многу ценовно поволна и пред се сигурна и безбедна.

Автоматско следење на прописи

Сите промени во законодавството во PANTHEON се објавуваат автоматски преку интернет. Така што секој пат кога ќе дојде до промени во законодавството, промените се ажурираат во PANTHEON, и корисниците работат во согласност со актуелните закони и промени.

Поддршка на корисниците

Поддршката е од клучно значење, за тоа на корисникот му се на располагање повеќе видови поддршка. Прашањата во врска со употреба на PANTHEON е најдобро да се решат по пат на бесплатни видеа упатства и корисничката страна, на која се собрании другите корисници, поддршката и Даталаб вработените. За итно барање директната поддршка се одвива на терен, по телефон или по пат на онлине апликација.

Стабилност на деловниот програм

Стабилноста и посветеноста на PANTHEON е приоритет, кој сами на себе си го поставивме при развојот на програмот. Целта ни е задоволен корисник, кој програмот ќе го користи повеќе години, а најмалку да се занимава со разни подесувања, параметри и надоградби.

Повеќе информации за PANTHEON за Јавни Претпријатија

Контактирајте не

Побарајте ги нашите консултанти на број 02 3079 231 или пратете прашање на епошта: info@datalab.com.mk.

Пробајте го програмот

Исполнете го образецот и започнете да користите ДЕМО верзија, која подоцна можете да ја надоградите.

Пријавете се на обука

Проверете го списокот на обуки, кои ги организира за почетници Даталаб Академија.

Цени на програмската опрема PANTHEON за Јавни Претпријатија

PANTHEON под наем (Хостинг)

Податоците, кои ги впишувате во програмот PANTHEON (фактури, залихи, сметководство, плати, и др.) се чуваат на база на податоци, која обично се наоѓа на наменски компјутер, односно сервер. Серверот е секогаш активен, така што податоците се секогаш достапни, освен тоа на серверот има соодветни мерки на заштита, со што би се спречило губењето на податоци, пред се со изработка на backup како и физичка и програмска заштита. PANTHEON Хостинг го плаќате на месечна основа и вклучува употреба на програмот, законски промени, архивирање на податоци и откуп на серверот.

Повеќе за PANTHEON Хостинг

Купување на PANTHEON

Доколку се одлучите да го купите програмот, и истиот е инсталиран на вашиот компјутер/сервер во тој случај се грижите за редовните надоградби на програмот на нови верзии (законски измени и нови функционалности) како и архивирање на податоци. Износот го плаќате еднократно, програмот преоѓа во ваша сопственост, додека еднаш годишно ви се пресметува надоградбана програмот.

Побарајте не на 02 3079 231

Побарајте ги нашите консултанти и заедно ќе го одберете правото решение за оптимизација на работните процеси во вашето претпријатие!

X