Развојни (Developer) партнери

Поради јавната структура на податоци на PANTHEON, голем број независни понудувачи на ИТ услуги развиваат решенија, кои се темелат на него. Решенијата се во распон од дополнителни модули, наменети за посебни делови на работење во претпријатието (на пример. Бар код поддршка, евиденција на работно време, оптимизација во производство итн), до специјализирани решенија за поединечни работи (сметководство, оптика, превозници итн).

 

Предности за корисници:

  • Стандардна програмска опрема (PANTHEON), која осигурува проверено работење на општи функции (на пример: сметководство, плати, материјално работење итн) и
  • Додатни решенија од партнери, развиени по спецификациите на корисникот.

 

 

Предности на развојни партнери:

  • Пристап до илјадници B2B корисници на PANTHEON,
  • Поголема препознатливост на претпријатијата и решенијата,
  • Можност за заеднички маркетиншки-продажни кампањи со Даталаб,
  • Добра промоција преку нашите комуникациски канали (е-новости), кориснички страни, презентации, итн.).

 

 

Должност на развојните партнери:

  • Прилагодување на партнерски решенија за работа со PANTHEON,
  • Промоција на PANTHEON преку своите комуникациски канали,
  • Плаќање годишна членарина,
  • Имплементација на своите решенијаи и поддршка на корисниците.

 

Развојни партнери

Сакате да станете партнер?

Помеѓу нашите партнери можете да побарате и консултанти за одредена област, за која ви е барате помош.

Сертифицирани консултанти

Помеѓу нашите партнери можете да побарате и консултанти за одредена област, за која ви е барате помош.

Продажба на партнерски решенија

Online продавница со решенија развиена од партнерите со опис, цени и сигурна постапка за купување.

Конектор лиценци

За поврзување со PANTHEON базата на податоци со екстерни вертикални решенија, ви е потребна конектор лиценца.

X