Blagajniško poslovanje

Вклучено во лиценците

LX
LT
RE
RT
SE
ME
GE
MF

Благајничко работење

При продажба или издавање на услуги е практично непогрешлива функција Благајната. Овозможено е издавање на сметки за конечни купувачи на основа на шифрарникот на купувачи, артикли и залиха.

Можете да користите системско креирани исписи за сметки, кои потоа може да бидат поправени по ваша желба. За едноставно работење со рачните терминали и читачи на бар код. Со тоа лесно можете да им овозможите на вашите клиенти брза продажна услуга.

Предности

  • издавање на POS (Point-of-sale) сметки
  • шифрарник на купувачи
  • преглед на производите на залиха
  • заклучок на благајна и автоматско книжење на документи
  • интеграција со бар-код и рачни терминали
X