Принтан Материјал

Драги новинари, уредници и представници на медиумите! Ви се заблагодаруваме на искажаната заинтересираност. За сите ваши прашања сме достапни на телефон 02 3079 231, на факс 02 3090 210 или на епошта info@datalab.com.mk. На овие страници ќе се обидеме да објавиме ажурни информации за случувањата во врска со компанијата Даталаб и опширно.
X