Даталаб спонзорства и донации

Во Даталаб превземаме грижа и одговорност за луѓето и средината во која живееме. Со донациите и спонзорствата активно се вклучуваме – кога и да ни се овозможи прилика. Секоја година одредуваме за донации до 0,3 проценти од годишниот профит.

Даталаб во потполност ги почитува основните принципи на општествените одговорности:

  • Фер и еднакво однесување со вработените,
  • Етичко и фер работење,
  • Почитување на основнитечовекови права,
  • Одговорно однесување во однос со околината,
  • Фер однос со локалната заедница и поширокото општествено окружување.

Финансиски поддржани настани може да ги видите овде.

Како до донации?

Покрај донацијата во денари, подаруваме наша програмска опрема за едукација на институции, така што ќе можат да ѓи едуцираат своите ученици со директно применливи знаења  кое се потребни за околината, во која ќе се вработат.. Во молиме земете во предвид, дека донираме само на регистрирани здруженија со посебни опшествени значења.
Доколку сакате да побарате донација, пратете порака на info@datalab.com.mk.

X