Вработување во Даталаб

Во Даталаб развиваме деловна програмска опрема за водење претпријатија. Оснвниот производ, деловно информационен PANTHEON, го употребуваат повеќе од илјада претпријатија во 9 земји. Нашето развојно одделение кое е едно од најголемите во Словенија, води сметка за константниот развој и подобрување на програмските решенија.

 

Слободни работни места – Македонија

Оглас за работна позицијата - ERP Консултант!

Даталаб Македонија има отворена работна позицијата за ERP Консултант, каде се бара амбициозна и професионална личност која ќе дава поддршка на постоечките клиенти, ќе води имплементации и ќе прави подесувања во софтверот PANTHEON. Личноста треба да има генерално познавање на деловните процеси во компаниите, како и познавање од областа на информатичките технологии. Главна одговорност на ERP Консултантот е да обезбеди соработка на сите страни вклучени во имплементацијата и задоволување на нивните бизнис барања.

Главни задачи и одговорности:

 • Водење на имплементациски проекти за ERP софтверот Pantheon и обука на клиентите
 • Поддршка на клиентите кои го користат софтверот
 • Локализација на законски промени и пишување на спецификација за развој на софтверот
 • Тестирање на нови верзии и пријава на bug-ови
 • Изработка на упатства за корисници во пишана и видео форма
 • Водење на академии (предавања) за новости или најчесто корисени функционалности на софтверот
 • Изработка на проектна документација (Анализа на процеси, Status report, План за имплементација инт)
 • Следење на буџет на проектите
 • Грижа за корисници

Познавања и вештини:

 • Способност за multi tasking и менаџирање на повеќе проекти и интерни активности одеднаш
 • Тимски играч во рамките на одделот, фирмата и корпорацијата
 • Одлични комуникациски вештини и однос со клиенти
 • Способност за работа под притисок со кратки рокови
 • Креативност и иновативност
 • Мотивираност и самоиницијатива
 • Познавање од бази на податоци и SQL

 

Образование:

 • Високо образование
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office

 

Што нудиме:

 • Мозност за развој и надградување
 • Мозност за брз напредок
 • Пријатна работна атмосфера
 • Работно време од Пон-Пет
 • Добра плата и бонуси

*** Сите заинтересирани да гo испратат CV-то на нашата меил адреса: info@datalab.com.mk

 

Оглас за работна позицијата - IT Консултант!

Даталаб Македонија има отворена работна позицијата за IT Консултант, со напредно познавање од бази на податоци и SQL, и искуство во програмирање во Delphi програмски јазик. Пожелно е кандидатот да има генерално познавање на деловните процеси во компаниите и работа во деловен софтвер.

Главни задачи и одговорности:

 • IT поддршка во имплементациски проекти за ERP софтверот Pantheon
 • Инсталација на програмот, импорт на податоци во база, update, back up, restore… и останата администрација на SQL Server
 • Решавање на проблеми со фискални каси
 • Изработка на извештаи и анализи во Fast Report
 • Изработка на извештаи и анализи во Zeus (Business Intelligence)
 • Изработка на Ares процедури во програмски јазик Delphi
 • Тестирање на нови верзии и пријава на bug-ови
 • Изработка на проектна документација за дополнително програмирани решенија (Ares)
 • Грижа за корисници

Познавања и вештини:

 • Способност за multi tasking и менаџирање на повеќе проекти и интерни активности одеднаш
 • Тимски играч во рамките на одделот, фирмата и корпорацијата
 • Одлични комуникациски вештини и однос со клиенти
 • Способност за работа под притисок со кратки рокови
 • Креативност и иновативност
 • Мотивираност и самоиницијатива

Образование:

 • Високо образование
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office

Што нудиме:

 • Мозност за развој и надградување
 • Мозност за брз напредок
 • Пријатна работна атмосфера
 • Работно време од Пон-Пет
 • Добра плата и бонуси

*** Сите заинтересирани да гo испратат CV-то на нашата меил адреса: info@datalab.com.mk

Слободни работни места – Словенија

Оглас за избор на Android Programmer во Даталаб Словенија

Android Programmer (m/f)

Company / organization: Datalab Tehnologije d.d.
Place of work: Ljubljana or remote
Field of work: Computer science
Education: V, VI, VII..
Expected experience: 5 years
Monthly pay: by agreement
Form of employment: regular, indefinite working hours
Working time: full-time
Probation period: 6 months
Career level: senior programmer

About the company

Datalab is a Slovenian software development company. It provides comprehensive business information solutions for small and medium-sized enterprises under the simple but eloquent slogan “CHANGE DATA IN PROFIT”. We are the leading ERP manufacturer in Slovenia and SE Europe. Our PANTHEON program uses over 52,000 users in more than 19,000 companies. Datalab’s team is ambitious, innovative and committed to the goals, as we want to develop the best business information system in the world.

We invite a new employee to join our team: »Android programmer«.

Job description

PANTHEON ™ business information system programmer

 • Develop user-friendly mobile applications in the team, focusing on quality
 • Writing a quality, comprehensible program code that can be maintained and followed by best practices
 • Collaboration with other developers, testers and other responsible persons to provide a quality implementation solution

Expectations

 • Excellent knowledge of the development of Android applications in Android Studio
 • Development of Android applications in Java and Kotlin programming language
 • Object programming
 • Good knowledge of getting data from web services (REST)
 • Good knowledge of working with databases (preferably MS SQL Server)
 • Written knowledge of English

Additional

 • Publication of your own app on the Google Play Market
 • Knowledge of the Retrofit library
 • Using new Google Libraries for Mobile Application Architecture (View Model)
 • Knowledge of Visual Studio and programming language C # or .NET environment (WebApi 2)
 • Demonstrable experience in development projects (obtained certificates)
 • Passion for programming and joy to learn, accuracy, responsiveness, self-initiative, logical thinking
 • Experience with ERP and / or FMIS systems
 • Joy to share their knowledge with others and be a mentor to less experienced team members

 

We offer

 • contract for an indefinite period of employment
 • Excellent working conditions (flexible working hours, remote work opportunities, modern equipment, etc.)
 • international environment
 • Ambitious working environment, full of challenges
 • Possibility of additional education

 

If you are a candidate who wants to find a new opportunity in an environment where a self-initiative individual contribution is expected and you have the desired competencies, we invite you to present yourself by applying with a cover letter and a CV to email address zaposlitev@datalab.si by 23.09.2018. Also, if you do not meet all our expectations, but you are extremely motivated for your own development in the described field, we also invite you to introduce yourself to us. The applications should be concise with specific statements of your personal knowledge and experience.

Оглас за избор на Programmer DELPHI/SQL во Даталаб Словенија

Programmer DELPHI/SQL (m/f)

Company / organization: Datalab Tehnologije d.d.
Place of work: Ljubljana or remote
Field of work: Computer science
Education: V, VI, VII..
Expected experience: 5 years
Monthly pay: by agreement
Form of employment: regular, indefinite working hours
Working time: full-time
Probation period: 6 months
Career level: senior programmer, team leader

About the company

Datalab is a Slovenian software development company. It provides comprehensive business information solutions for small and medium-sized enterprises under the simple but eloquent slogan “CHANGE DATA IN PROFIT”. We are the leading ERP manufacturer in Slovenia and SE Europe. Our PANTHEON program uses over 52,000 users in more than 19,000 companies. Datalab’s team is ambitious, innovative and committed to the goals, as we want to develop the best business information system in the world.

We invite a new employee to join our team: »Delphi / SQL Developer«.

Job description

PANTHEON ™ business information system programmer

 • Develop user-friendly applications in the Delphi programming language, focusing on quality
 • Writing a quality, comprehensible program code that can be maintained and followed by best practices
 • Collaboration with other developers, testers and other responsible persons to provide a quality implementation

Expectations

 • Good knowledge of the IDE and the Delphi programming language, or C#,C++ or .NET environment
 • Good knowledge of working with databases (preferably MS SQL Server)
 • Written knowledge of English

 

Additional benefits

 • Experience with other technologies: PHP, Java Script, Python, WFC, .NET
 • Demonstrable experience in development projects (obtained certificates)
 • Passion for programming and joy to learn, accuracy, responsiveness, self-initiative, logical thinking
 • Experience with ERP and / or FMIS systems
 • Joy to share their knowledge with others and be a mentor to less experienced team members


We offer

 • contract for an indefinite period of employment
 • Excellent working conditions (flexible working hours, remote work opportunities, modern equipment, etc.)
 • international environment
 • Ambitious working environment, full of challenges
 • Possibility of additional education

If you are a candidate who wants to find a new opportunity in an environment where a self-initiative individual contribution is expected and you have the desired competencies, we invite you to present yourself by applying with a cover letter and a CV to email address zaposlitev@datalab.si by 23.09.2018. Also, if you do not meet all our expectations, but you are extremely motivated for your own development in the described field, we also invite you to introduce yourself to us. The applications should be concise with specific statements of your personal knowledge and experience.

X