Партнери за продажба и поддршка

Имплементација подразбира низа на значајни активности, кои се изведуваат кај корисниците непосредне по купување на соодветната верзија на PANTHEON. Системот најпрво е потребно да се имплементира, потоа идните корисници треба да се обучат за работа и да се обезбедат активности кои се потребни за оддржување. Имплементацијата ја прави Даталаб или некој од партнерските фирми.

Вовед

Воведување или имплементација е значаен прв чекор. Во оваа фаза се вршат подесувањата на сите параметри, кои ја одредуваат работата на софтверот во рамките на одредено претпријатие. Се активираат модули, кои покриваат одредени деловни процеси и со клучните корисници се дефинираат постапките, кои се потребни за правилно функционирање на софтверот.

Обука

Втор чекор е обуката на корисниците која ја вршат Даталаб или партнерите, кои многу добро го познаваат работењето во PANTHEON како и системот на делување во претпријатието и на крај многу добро знаат што треба да им биде пренесено на крајните корисници. Пренесувањето на знаење до корисниците е од многу големо значење поради тоа што на тој начин се постигнува искористување на сите предности, што ги нуди PANTHEON.

Оддржување

Последна активност е оддржување на системот. Некои работи се изведуваат преку интернет додека одредени се изведуваат на терен. Услугата оддржување на системот корисникот ја договара со партнерот или со Даталаб и ги дефинира меѓусебните права и обврски во соодветниот договор.

Сертифицирани консултанти

Одберете квалификуван консултант за модулот, за кој Ви е потребна помош.

Премиум партнери

incom_logo Incom ERP Струмица Контакт: Ѓорѓи Николов info@incom.mk 070/253 231
infinite_solutions_logo Infinite solutions Скопје Контакт: Елена Стаматоска sales@infinite.com.mk 02/3109 967
RiverSoft Локација: Струмица Контакт: Тони Костов тел: 034/ 340 020; 070/ 387 650, info@riversoft.com.mk

Партнери

 2_web_centar_logo  Web Centar  Локација: Кавадарци Контакт: Зоран Милков тел: 071/ 200 433, zoran.milkov@webcentar.com.mk
3_finance_pro_logo Finance Pro  Локација: Битола Контакт: Сања Ристевска тел: 075/ 203 427, bisera@financepro.mk
6_coretec_logo Coretec  Локација: Скопје Контакт: Марко Коневски тел: 070/ 219 691, marko@coretec.com.mk
7__MegasoftIC1_logo  Megasoft Info Centar  Локација: Битола Контакт: Сашо Јовевски тел: 070/ 269 264, sasho@megasoftic.com.mk

 

Нубес Локација: Велес Контакт: Зоран Дервишов тел: 078/ 357 847, zoran.dervisov@gmail.com

Сакате да станете партнер?

Доколку сакате повеќе информации за нашата партнерска програма побарајте не на телефон 02 3079 231 или на епошта.

X