Партнерски програми

Дека PANTHEON е добро поддржан и PANTHEON производите може да ги користат голем број корисници, пред се е заслуга на широката на нашите партнери. Партнерските претпријатија изведуваат бројни активности кај крајните корисници – од сложени имплементации, поддршка и обука до развој на вертикални решенија.

Премиум Партнери

Изведуваат претпродажни активности, имплментираат PANTHEON кај крајните корисници и нудат обуки и поддршка.

Партнери

Изведуваат претпродажни активности, имплементираат PANTHEON кај крајните корисници и нудат обука и поддршка.

Развојни (DEV) Партнери

Партнери за специјализирани решенија, кои не се дел од PANTHEON, но се потребни за работење на определено претпријатие, кое име специфични потреби.

Образовни (EDU) Партнери

Партнерски програм EDU е наменет за соработка со образовни установи, каде што PANTHEON се користи во едукативни цели.

Сакате да станете партнер?

Доколку сакате повеќе информации за партнерската програма, побарајте не на 02 3079 231 или испратете ни епошта на info@datalab.com.mk.

Сертифицирани консултанти

Помеѓу нашите партнери можете да пронајдете и консултанти од одредена област, за која ви е потребна помош.

Препорачајте го PANTHEON

Со бонусиот модел Препорачајте го PANTHEON сакаме да ги наградиме оние корисници, кои не имаат препорачано за потенцијалните нови корисници.

X