РАБОТЕТЕ ПОБРЗО, ПРИЛАГОДЕНО И ЕДНОСТАВНО

Активно СМС известување на клиенти од PANTHEON

Автоматизирајте ги процесите и воведете СМС известувања за вашиот бизнис.

PANTHEON овозможува сеопфатно управување со важни деловни информации, што меѓу другото вклучува и навремено известување на корисниците. Успешниот бизнис во голема мера зависи од ефикасна и навремена обработка на информациите. Со поставување СМС известувања, можете активно да ги информирате корисниците преку програмата за важни деловни настани, како што се доспеани побарувања, завршени задачи, компензации, завршени услуги и слични услуги.