ЕДНОСТАВНО УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ

PANTHEON DMS

Надградете го вашиот бизнис со PANTHEON DMS, кој прави комбинација од WorkFlow – однапред дефинирани деловни процеси, еДокументација и е-Книжење. PANTHEON DMS овозможува лесно пребарување и обработка на документите поради интегрираниот деловен процес PANTHEON.