ЕДНОСТАВНО УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ

PANTHEON DMS (систем за документи)

Се повеќе компании одлучуваат да го надградат својот бизнис кој го водат со програмата PANTHEON, со решението PANTHEON DMS.

Овозможува лесно прифаќање и обработка, како и транспарентно складирање на документите и комбинации на едно место:

еПроцеси – однапред дефинирани деловни процеси,
еДокументација – чување на сите документи во компанијата,
еКнижење – снимање на податоци од хартиен документ во електронска форма без повторно пишување