БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Kои придобивки ги добиваме со софтвер за електронско работење?

Превземете го видеото од оддржаниот онлајн вебинар, каде што ќе научите како воведувањето на електронското работење во бизнисот ќе Ви ги забрза, олесни и модернизира вашите деловни процеси.

  • Што е електронско работење?
  • Кои се моменталните трендови?
  • Што опфаќа електронското работење:
  • систем за управување со документи,
  • деловни процеси,
  • складирање,
  • резервна копија на податоци, итн.
  • Претставување на практичен пример за воведување на електронско работење во компаниите.
X