Оптимизирајте ги производните процеси и зголемете го профитот

PANTHEON Manufacture е програма за управување со производството која ќе ви помогне да управувате со процесите на компанијата сеопфатно и ефикасно. Со програмата го следите и оптимизирате целото патување на производот од суровини и полупроизводи до готов производ. Деловниот информациски систем кој ги поврзува и надградува сите аспекти на вашата компанија гарантира дека производството, деловните процеси и вработените работат како непобедлива единица.