PANTHEON поддршка

При работа квалитетната поддршка е од клучно значење. Корисниците на PANTHEON имаат на располагање неколку форми на поддршка и помош, со што се овозможува брза и ефикасна работа како и едуцирање во рамките на Даталаб Академијата. За дополнителни информации, контактирајте не на 02 30 79 231.

Бесплатна поддршка

 

Бесплатна поддршка

За побрз и полесен почеток на работа, новите корисници на PANTHEON имаат на располагање да користат слободна форма на помош, поддршка и обука за почетници, што ги опфаќа основните области. Сите документи во пишана и во видео форма се достапни на страниците за корисници. Прашања можат лесно да се постават преку форуми.

Исто така, се обидуваме да се изгради onlineПантеон заедницата,за взаемна помош на корисниците на PANTHEON.

Plačljiva podpora

 

Наплатлива поддршка

Корисниците на PANTHEON имаат на располагање повеќе видови на поддршка и помош, и од страна на Даталаб и партнерите за поддршка. Помошта и поддршката ја сочинуваатдеталната и обемна документација во пишана и во видео форма, потоа директна поддршка преку телефон, поддршка на самото место или преку веб апликација.

Нашите консултанти и партнери кои обезбедуваат услуги за поддршка имаат многу високо ниво на технички знаења и се достапни во сите 10 земји од Југоисточна Европа, исто така на располагање е и додатна техничка поддршка во рамките на Даталаб.

Едукации и курсеви

 

Едукации и курсеви

Даталаб за вас подготвува програма на актуелната и стручната PANTHEON едукација. Курсеви, работилници и конференции се организирани во еден класичен начин во Даталаб училница преку online образование (Вебинари). Обуките се организираат и за основно ниво на знаење, како и за напредни корисници на PANTHEON.

Тимот на Даталаб

Запознајте го тимот на Даталаб Македонија, почнувајќи од специјалистите за поддршка, тимот задолжен за продажба, ИТ човекот од ваму до таму, како и маркетинг лицето кое е задолжено за фотките внатре!

Често поставувани прашања

Погледнете ја листата на најчесто поставуваните прашања кои се однесуваат на купување, функционирање и поддршка. Можеби тука ќе ги најдете вистинските одговори.

Ценовник за поддршка

Во случај на барања за помош по телефон, Helpdesk системот, или e-mail, за корисникот на PANTHEON се пресметуваат користење на услуги во 15-минутни интервали.

Тестирајте ја брзината на вашата врска

Тестирајте ја брзината на вашата интернет конекција со PANTHEON серверот Хостинг, кој ќе влијае на вашата работа со PANTHEON.

Јавете се на 02 3079 231

За повеќе информации за поддршка, за купување на лиценци, или за работа во PANTHEON, јавете ни се или пратете ни меил на:

X