Сертифициран PANTHEON експерт

Благодарение на големата партнерска мрежа, PANTHEON е добро поддржан и неговите производи можат да ги користат голем број корисници. Партнерските компании спроведуваат многу активности со крајните корисници - од понапорни имплементации, поддршка и обука до развој на специјални (вертикални) решенија.