Даталаб Академија

Во рамките на своите активности Даталаб Академија нуди образовни програми за партнери и крајни корисници на PANTHEON. Обуките се одвиваат на класичен и директен начин во просториите на Даталаб Академија, водена од страна на сертифицирани консултанти. Друг начин на одржување обука е по пат на online апликација (Вебинар). Академијата настана да ги исполни празнините на корисниците, предизвикани од недоволното познавање на PANTHEON, со тоа што им нуди квалитет за понатамошната самостојна работа.

 Актуелно во Даталаб Академија

Распоред на актуелни обуки

Секој месец се припремен обуки за одредени области на PANTHEON. Обуките се прилагодени и за почетниците но и напредните корисници, кои своето знаење сака да го надогради и потврди.

 

Распоред на актуелни обуки

Нема настани

Информации за обуките

За сите дополнителни пррашања во врска со распишаните обуки, слободно контактирајте ме:

Марија Николовска, одговорна за Академија, телефон: 02 3079 231, меил адреса: marijan@datalab.com.mk

X