, ,

5 типови на компании кои имаат корист од Cloud ERP решението

6 Мар 2020

Придобивките од Cloud решението надалеку се зборуваат. Честопати се вели дека ова решение им помогнало на компаниите да го подобрат својот бизнис и да го поефтинат. Сепак, за крајните корисници, сето ова изгледа прилично апстрактно и далеку од реалноста. Компаниите имаат проблем како да го водат својот бизнис преку Cloud решението. Затоа го посветивме овој блог пост на типични претставници од компании кои можат да препознаат елементи на нивниот бизнис и да ги сместат во Cloud.

Веќе неколку пати сме ги спомнале предностите за водење бизнис на Cloud. Но сепак, еве еден краток потсетник:

 • Достапност од било каде, само преку интернет конекција
 • Пониски почетни трошоци (се плаќа само за месечен закуп за лиценца)
 • Малку или никакви трошоци за одржување на ИТ опрема (сервери, оперативни системи, бази на податоци,…)
 • Пониски трошоци за надградба и поддршка
 • Побрза и поредовна надградба на најновата верзија на деловниот софтвер
 • Подобра безбедност на податоците (нема грижи за правење резервни копии на вашите податоци затоа што вашиот провајдер на Cloud решениe редовно се копира)

Сепак, овие придобивки може и не се придобивки за секого. Тоа е многу едноставно, не секое решение е погодно за секој вид на компанија.

Во овој блог-пост издвоивме 5 типични сценарија или типови на компании со кои се соочивме во пракса и ќе ги опишеме предизвиците и проблемите на овие 5 типа во овој блог-пост.

Самостојни претприемачи

Ова е наједноставниот случај, но тој е и најчестиот вид во регионот. Да го земеме примерот на Србија, од близу 300 000 компании, скоро 200 000 се независни претприемачи. Претприемач како форма на економски субјект обично значи 1 основач и сопственик кој најголемиот дел од работата ја извршува самостојно – оттука и описот на независен претприемач. Најчестите ограничувачки фактори се времето, инвестирањето пари и организациските предизвици за исполнување на договорените задачи и роковите со клиентите.

Бидејќи времето и парите се, пред сè, ограничувачки фактор, идеално решение за основно работење е Cloud-от. Цената на решението Cloud е многу прифатлива, се плаќа на месечна основа, имплементацијата може да се направи самостојно, затоа што пред сè е потребно да се прилагодат основните поставки и основите за утврдување на деловните трошоци и што е најважно, нема долгорочни обврски (претплатата може да се прекине во било кое време).

Значи, доколку сте самовработени лица кои одговараат на горенаведениот опис, Cloud решението може да биде многу разумно решение за започнување на вашата деловна активност.

Има тука и повеќе детали, но клучните карактеристики се:

 • Еден основач
 • Минимални средства за вложување
 • Ограничувачки фактор
 • Најчесто, основачот ја извршува целата договорна работа со клиенти

Заеднички активности: интернет претприемништво, веб дизајн, деловни консултанти, ISO експерти, финансиски консултанти

Новоформирана компанија која планира да расте

Втората ситуација е многу слична како првата но со неколку важни разлики. Ново воспоставените компании често имаат малку повеќе пари и време да започнат бизнис, но не доволно за да ги воспостават сите системи што би сакале, а немаат премногу желба да вложат премногу во системи за примарна деловна поддршка. Зошто? На секој почеток, развојот на примарниот бизнис, без оглед на дејноста, е клучен приоритет за сопствениците. Парите и времето се многу потребни ресурси што основачите обично ги инвестираат во примарниот бизнис и вработените кои ќе помогнат во развојот на тој примарен бизнис. Секако, ERP  системот е важен дел за примарниот бизнис, но честопати нема доволно средства за посериозни инвестиции – ниту во ERP решение, ниту во ИТ инфраструктура. Во следната фаза, кога примарниот бизнис се стабилизирал и парите почнуваат да пристигнуваат, само тогаш започнувате да размислувате за ERP системите.

Бидејќи ресурсите се ограничени на сличен начин како и за самовработените лица, има смисла и овој вид на „почетна“ компанија да размислува за Cloud решение. Тие сакаат: „Евтин старт, релативно брзо спроведување и ниски трошоци, без размислување дали системот подоцна ќе биде ограничен во растот и развојот“.

Конечно, да замислиме спротивен пример во оваа ситуација: што ако првично се решивте на несоодветно решение што ќе биде ограничувачки фактор кога компанијата ќе започне посериозно да расте? Таквото решение ќе мора да се промени во одреден момент. Затоа ние ја зајакнавме моќната PANTHEON ERP понуда на Cloud од оваа причина.

Типичен преставник:

 • Еден до двајца основачи
 • Релативно ограничени средства за инвестирање во ИТ технологија
 • Времето е сè уште ограничувачки фактор
 • Повеќе ангажирани луѓе, но сепак еден човек да прави повеќе работи

Заеднички активности: трговија на големо, на мало, транспорт и логистика, производство во мали серии или мало производство по нарачка и др.

Мали и средни компании со ограничен буџет за ERP и ИТ инфраструктура

Над 90% од сите компании во светот се мали и средни претпријатија. Така, малите и средни претпријатија се ‘рбет и носители на светската, европската, регионалната и локалната економија.

Овие се компании кои успешно работат со години и успешно ги издржуваат сите предизвици и на надворешното и на внатрешното опкружување. Значи, ваквите компании, со кои ние во Даталаб имаме најголемо искуство, се компании кои бараат доверлив партнер за долгорочен одржлив бизнис со можност за напредок на нивниот раст и развој.

Времето и парите се ограничени ресурси и во овој вид на компанија, но постои признание дека без соодветни алатки за деловно следење нема одржлив бизнис. Затоа ваквите компании обично започнуваат со разгледување решенија што се поповолни, а кои подоцна можат да го следат растот и развојот на компанијата.

За овој вид на компанија, многу е важно да се препознае потребата за организација и структура, пред сè, а потоа и со решение што може да ја придружува таа организација и структура. Бидејќи времето и парите се ограничувачки фактор за овие компании, има смисла да се разгледа започнувањето со Cloud решението, каде нуди основни поставки, добра цена и доволно функционалност за да се започне.

А, што доколку PANTHEON Cloud не е соодветно или станува недоволен во одреден момент за компании од ваков вид?

Да разгледаме прво зошто Cloud решението може да биде несоодветно? Како прво, Cloud во голема мерка зависи од брзината и достапноста на интернет-врската. Доколку Интернетот е бавен или не е достапен некаде, тогаш Cloud решението веројатно нема да ги задоволи сите потреби на овој тип на корисник.

Затоа, постои можност да се направи “симнување”, од Cloud на PANTHEON десктоп компјутер. На тој начин, компанијата може да продолжи да работи како никогаш да не била на Cloud решение.

Типичен преставник:

 • Еден до двајца основачи
 • Релативно ограничени средства за инвестирање во ИТ опрема
 • Повеќе време, но сепак не е доволно
 • Повеќе ангажирани луѓе, но сепак еден човек да работи повеќе работи

Заеднички активности: трговија на големо, на мало, транспорт и логистика, мало и средно производство, увоз и дистрибуција

Средни и големи компании – миграција на Cloud – заштеда на опрема

Овие компании работат со години. Тие пораснале и се развиле во организиран и структуриран бизнис. Работните места се поделени, улогите и задачите се јасни и обично имаат некои стандарди за квалитет (на пр. ISO 9001). Кога станува збор за ИТ, обично има ИТ менаџер или цел ИТ оддел. ИТ е дел од буџетот и е планиран во рамките на стандардните деловни активности. Друга работа што е важна за ИТ за овие компании е фактот дека овие компании за време на нивниот бизнис, многу веројатно, инвестирале и продолжуваат да инвестираат значителни средства во ИТ инфраструктурата (хардвер, софтвер…).

Зошто средните и големите компании би размислиле да мигрираат на Cloud?

Многу едноставно: заштеда на трошоците за ИТ инфраструктура и префрлање на ризикот од управување со внатрешната ИТ инфраструктура до давателот на Cloud. Покрај тоа, типот на ИТ трошоците се менува. Бидејќи услугите на Cloud главно се претплаќаат месечно, наместо да инвестираат во ERP (CAPEX), ERP трошоците стануваат оперативни трошоци (OPEX), како што се сметки за електрична енергија, греење, мобилни телефони и слично.

Се разбира, секоја компанија мора да ја пресмета профитабилноста, но барем за почеток може да се пресмета за период од најмалку 5 години. Зошто толку многу? Бидејќи деловниот софтвер за категории ERP најчесто се користи во компании помеѓу 5 и 15 години.

Доколку компанијата веќе го користи PANTHEON, тогаш ситуацијата е полесна за пресметување, но сепак одлуката треба добро да се разгледа, имајќи ги предвид сите релевантни параметри.

Типичен претставник:

 • Еден до двајца основачи или повеќе компании во една групација
 • Има буџет за инвестирање во ИТ
 • Постои ИТ оддел
 • Структуриран и организиран начин на работа (ISO стандарди за квалитет, итн.)

Заеднички активности: поголемо производство, увоз и дистрибуција, синџири на големо и мало

Сметководствени агенции

Cloud ERP е специјално решение за сметководители и агенции за сметководство. Да ги игнорираме сите општи и технички предности на Cloud-от во овој момент и да ги разгледаме само предностите од гледна точка на работењето на сметководствените агенции!

Од нашето искуство, најголемиот проблем на сметководствените агенции е навремената и ажурирана размена на документација со клиентите. Поголемиот проблем кој го имаат сметководствените агенции е тоа што не можат да ја контролираат – доставата на документите од страна на клиентите. Друга вообичаена ситуација е креирање извештаи за клиенти по објавување и уредувањето на документацијата. Третиот и најчестиот предизвик е да се контролираат и советуваат клиентите при подготовка на документација или да се помогне при подготвување документација. И четвртата најчеста работа што се случува е таканаречената споредба на ситуацијата кога клиентот и сметководствената агенција се согласуваат за прашањето на залихите, купувачите, добавувачите и слично.

Под претпоставка, и со можност, дека клиентот и сметководствената агенција користат иста програма на Cloud, сите овие проблеми исчезнуваат или лесно се откриваат и елиминираат уште на самиот почеток.

Така, клиентот во својата програма, на неговата локација, влегува во оперативната документација (фактури, про-фактури, трошоци и сл.), потоа сметководителот во истата програма (cloud решението тоа го дозволува), на неговата локација, ги прегледува, контролира и ги објавува тие документации. Клиентот веднаш ги гледа измените и може да има ажурирани извештаи, а сметководителот ги има податоците на клиентот и може да ги објавува без да пишува. Покрај тоа, PANTHEON за сметководители има можност да ги автоматизира дневните задачи за оперативно објавување за секој клиент поединечно или за сите клиенти одеднаш.

Значи, четирите основни проблеми се решени со Cloud решението:

 • првземање на документација од клиентот – документацијата веќе е внесена во програмата од страна на клиентот
 • контрола на работењето и на внесената документација – но без пишување и достапна за контрола веднаш по внесувањето
 • извештаите се достапни веднаш и кај клиентот и кај сметководителот – клиентот ги добива извештаите веднаш по објавувањето
 • порамнувањето на сметките е нешто од минатото – и клиентот и сметководителот ги разгледуваат истите податоци на Cloud

Со оглед на само овие четири проблеми, се надеваме дека е јасно зошто на почетокот рековме дека Cloud е третман за сметководители, но и за клиенти!

Типичен претставник:

 • Еден основач
 • Минимални или непостоечки средства за ИТ инвестиции
 • Ограничувачки фактор
 • Повеќе ангажирани луѓе, но сепак еден човек работи повеќе работи

Заеднички активности: сметководство, финансиски и даночни консултации

Cloud или не?

Доколку се пронајдовте во било пример од типовите компании или сценарија опишани, тогаш можеби е време да размислите да ја преместите вашата деловна активност на Cloud. Ова не значи дека нема да ви требаат компјутери во иднина, но тоа значи дека ќе отстраните добар дел од ИТ опремата во вашата компанија и ќе престанете да се грижите за неа. Остатокот зависи од вас, а Даталаб е тука за да Ви помогне да одберете решение кое ќе биде најдобро за вас!

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X