, , ,

Дигитализација на бизнисот со PANTHEON

5 Сеп 2018

Во последните 30тина години бизнисот е дигитализиран. Прво, имавме само компјутери, па деловни програми, мрежа и сервер, а сега имаме облак (cloud), односно бизнис на облак (cloud).

Денес веќе можеме да прочитаме и за вештачката интелигенција, како и за машинското учење, а ние сè уште зборуваме за дигитализација. Зарем тоа не е стара тема? Зошто повторно? Зарем сите веќе не сме ја примениле дигитализацијата? За жал, некои сеуште не. Затоа, уште еднаш ќе се потсетиме на она што мислиме дека е важно кога се работи за дигитализација на бизнисот.

Едноставно кажано, дигитализацијата е употреба на дигитални технологии за да се трансформира и нашиот бизнис. Се разбира, не станува збор само за технологија, туку и за тоа како ние навистина го менуваме начинот на кој работиме (процеси) и како ги прилагодуваме тие процеси за да ги правиме работите поинаку.

Бизнис дигитализација – Што треба да се земе во предвид?

Кога станува збор за дигитализација на бизнисот, важно е да се напомене дека ова не е еднократна операција, туку слична на имплементацијата на ERP, долгорочна деловна стратегија и обврска која мора да се заснова на намерата на менаџментот на компанијата и навистина да го подготви својот бизнис и својата компанија за предизвиците на иднината.

Покрај тоа, дигитализацијата на бизнисот вклучува компјутери и други уреди поврзани со глобалната компјутерска мрежа, локална компјутерска инфраструктура, можеби некои cloud-услуги, но исто така и она што е директно зависно од сите наведени технологии : податоци, процеси, донесување одлуки, известување и многу повеќе.

Податоци

Секој ден, огромна количина на податоци се генерира во секоја компанија. Таквите податоци треба да се управуваат, таквите податоци треба да се користат за секојдневното работење, но од таквите информации треба да се “извлечат” информации и врз основа на нив да се донесат можни заклучоци кои би можеле да им дадат на компаниите конкурентна предност во иднина. Затоа првиот чекор е сите податоци да се дигитални!

Веќе пишувавме за важноста на деловните податоци во текстот “Надградете ги податоците, а не само софтверот!“.

Запрашајте се: Кои податоци ги користите секој ден во вашиот бизнис? Каде се наоѓаат? Како им пристапувате? Дали сите се дигитални? Бидејќи, за почеток треба сите податоци да ви се дигитални, за полесно да управувате со нив и да бидат достапни за секого во секое време.

Тука ни помага ERP системот, како што е PANTHEON, кој, заедно со алатките за комуникација и управување со документи, претставува сериозна алатка за управување со податоците, процесите во една компанија.

Процеси и текови

Веќе пишувавме за PANTHEON WorkFlow и за да не се повторуваме, но добро е да се потсетиме дека овој процес ни ја отвора вратата за следниот неопходен чекор, што е ефикасно управување со податоци.

Се разбира, кога зборуваме за управување со податоци, ние подразбираме управување со процеси кои резултираат со некои податоци. Во зависност од процесот и начинот на кој се случуваат податоците, резултатот ќе биде различен. Затоа е многу важно процесот и процесот на управување да е дигитален, а тоа е можно само ако системот во кои ги сместиме податоците го дозволува тоа. Примерот е очигледен PANTHEON Workflow.

Ваквото централизирано и унифицирано управување со процесите и податоците, и овозможува на компанијата полесно да управува. Сепак, треба да се има на ум дека неопходно е да се направи сериозно реинженерирање на деловните процеси со цел да се вклопи во новиот посакуван дигитален свет. Инаку, ефектот ќе биде отсутен.

Бизнис известување и донесување одлуки

Мора да се истакне важноста на навремено и точно известување. Ако не е навремено, не е важно дали е вистина, и ако е неточно, не е важно дали е навремено. Во овој слоган на Даталаб, “навремени и точни информации” ја одразуваат идејата.

Точни и навремени информации им помагаат на менаџерите, директорите и сопствениците во процесот на донесување одлуки. Ако податоците се дигитални, а процесите опишани од системот се дигитално управувани, тогаш менаџментот може да ги добие потребните информации за да ги елиминира тесните грла и да ги оптимизира процесите и податоците генерирани од овие процеси.

Зошто е ова важно за дигиталниот бизнис?

Бидејќи е неопходно да се управува со надворешни и внатрешни врз основа на податоците. Податоците често се разгледуваат, а продажните извештаи, купувања, побарувања и наплата врз основа на нив се од надворешна природа, а честопати и внатрешните податоци се игнорираат, доколку ги има. Тоа не е исто кога е продадено со многу напор. Станува збор за ефикасност на деловните процеси. Затоа е важно да имате внатрешни податоци за дигиталниот процес (на пример, PANTHEON Workflow) и на тој начин да одредите колку напор, пари, време и сè друго се трошат за генерирање приходи.

Логичното прашање е што Пантеон може да направи за вас?

Прво, податоците внесени во PANTHEON се веќе дигитални, односно постојат во дигитална форма. За оние кои не постојат, можете да го користите DMS приклучокот за скенирање и конвертирање на аналогни податоци (на пример, договори) во дигитален формат.

Извештаи во реално време

Со деловните аналитики PANTHEON Zeus, Dashboards, се добиваат известувања за промените од режимот “подготовка на извештаи” до режим “инстант извештаи”.

Наместо долго и комплицирано известување, жонглирање на податоци и подготовка на извештаи за управување со PANTHEON Dashboards и Zeus бизнис аналитичарите, се обезбедува брз преглед на деловната и едноставна анализа.

Управување со бизнис процесите (PANTHEON WorkFlow)

Со PANTHEON Workflow, имате моќна алатка која целосно може да ги реши вашите секојдневни микро одлуки за пренасочување, одобрување и документирање на бизнис текови. Затоа, можете да го дигитализирате вашиот бизнис преку автоматизирање на одредени деловни процеси користејќи PANTHEON WorkFlow.

Накратко, PANTHEON може да помогне во дигитализацијата, но и дигитално да се трансформира. Сето тоа зависи од нивото на кое вашата компанија сега е и на кое ниво сакате да бидете во иднина, како и кога планирате да пристигнете во таква имагинарна иднина.

 

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X