, ,

Извештаи за менаџмент – формат, податоци, информации

12 Дек 2017

Известување за менаџмент е една од клучните компоненти на успешното управување со компанијата. Врз основа на податоци и информации, извршните директори донесуваат деловни одлуки, планираат деловни активности, организираат и контролираат. Сите овие податоци и информации најчесто се претставени во некои извештаи. Затоа оваа активност е многу важна за ефективно и ефикасно управување со компанијата.

Никогаш немаме време се да направиме како што треба, но секогаш имаме време да се обидеме повторно!

Да се потетиме кои се основните (примарни) функции на менаџментот:

  • Планирање
  • Организирање
  • Насочување, водење и мотивирање
  • Координирање и комуницирање
  • Контролирање
  • Проценување и одлучување

Овие функции на било кое ниво на менаџментот се неопходни за процесот на управување да биде ефективен – за да се постигнат резултати.

Сите овие активности се вклучени во донесувањето одлуки. Одлуките можат да бидат разновидни – од рутински секојдневни оперативни одлуки, преку решавање на краткорочни проблеми и среднорочни одлуки на менаџерско ниво, како и до стратешки долгорочни одлуки и контрола на резултатите и активностите.

Сите овие одлуки во процесот на донесувањето одлуки бараат три основни карактеристики:

  • Технички вештини поврзани со обемот на работа и одлучувањето
  • Интерперсонални вештини
  • И способност да се погледне ВИСТИНСКАТА слика (стратешко размислување)

Како можат да се направат сите овие одлуки и врз основа на што?

Еден од можните и почести одговори на ова прашање е одлучувањето за достапните податоци. Податоците се презентираат преку извештаи, а квалитетот на податоците и извештаите зависи од добар дел од квалитетот на одлучувањето.

Податоци – Идентификација и собирање на податоци

Веќе пишувавме за важноста на податоците за квалитетно известување во еден од претходните текстови. Еден од најголемите предизвици на современиот бизнис е идентификување и собирање релевантни податоци потребни за соодветно известување. Често се заборава дека оваа фаза е една од најважните и дека во фазата на подготовка на имплементацијата многу елегантно може да се направи  ревизија на постојните податоци и потребите за известување.

Извештаи – мерења и трендови

Како што се собираат податоците, деловните настани и ефектите од активностите се мерат и на крајот се групираат во некои значајни извештаи. Овие извештаи можат да бидат од различен формат. На пример, може да бидат стандардни извештаи за трошоци, финансиски извештаи, извештаи за спроведувањето на планот и буџетот, извештаи за перформанси и разни други извештаи. Извештаите можат да покажат различни информации кои соодветно ги групираат неопходните информации потребни за одлучување.

Тие можат да бидат форматирани на различни начини, од кои најсоодветниот формат е форматот на контролната табла. Пантеон X ги поддржува контролните табли. Контролните табли можат да се користат со Пантеон во нивната предефинирана форма (има над 30 предефинирани контролни табли) или може да се прилагодат на специфичните потреби на компаниите.

Покрај тоа, податоците може да се презентираат и во интерактивен формат во некој вид на интерактивен извештај или деловна интелигенција. И веќе имаме напишано за оваа тема кога поставуваме тема за размислување дали е бизнис или ИТ предизвик.

Одлучување и корекција врз основа на информации и извештаи

За крај, важно е да се напомене дека сите работи на информативниот систем ERP, сите категории лесно се решаваат бидејќи тој се грижи за собирање, складирање, а подоцна и прикажување на податоци или преку стандардни извештаи, табла и напредни системи на деловна интелигенција (во случај на Пантеон, Ви препорачуваме да го погледнете ZEUS деловна интелигенција). И сето ова од едноставна причина што ERP навистина го заштедува највредниот и единствениот необновлив ресурс, а тоа е време.

Навремени и точни информации

Податоци и информации групирани во јасен и смислен извештаи добиен од централниот систем ERP база на податоци заштедува време, го забрзува и го подобрува процесот на донесување одлуки. Иако податоците кажуваат се, луѓето прават конечна оценка и одлука, во таа смисла одговорноста за успешен бизнис се уште се должи на самите луѓе. Засега вака се поставени работите, барем додека не пронајдеме нов начин.

Затоа, имајте сигурни, навремени и точни информации како основа за деловно одлучување.

Што е следниот чекор?

Погледни го решението Pantheon ZEUS и оценете за кој бизнис со претходно подготвените извештаи за менаџментот можат да ви помогнат во секојдневниот бизнис!

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X