Што им носи 2022 година на производствените компании?

13 Јан 2022

Промените се единствената константа во производството, а во последната година забележавме многу променети фактори кои влијаат на преработувачката индустрија.

Како што производителите се враќаат на вистинскиот пат по сите пречки, сакавме да разбереме како организациите се прилагодуваат на „новата нормалност“ и кои ќе бидат нивните клучни деловни задачи во наредната година. Врз основа на работењето во новата нормалност, можеме да откриеме 4 клучни производни трендови за 2022 година.

Тренд 1: доверливоста на синџирот на снабдување мора да биде со врвен приоритет.

Генерално, бизнисот функционира многу подобро отколку пред 12 месеци, но производителите сè уште се погодени од логистички проблеми. Повеќе од 60% од производствените компании сè уште доживуваат прекини во нивните синџири на снабдување до одреден степен, при што 20% од производителите тврдат дека времето на испорака се влошило, за разлика од порано.

Недостиготот на материјал има забележливо влијание врз услугите на клиентите. Некои производители дури беа принудени да ги одложат своите нарачки. Подобрувањето на задоволството на клиентите мора да биде приоритет следната година, што ќе бара подобрување на отпорноста на синџирот на снабдување.

Тренд 2: Доверба во точноста на податоците и управувањето со залихите

Бидејќи синџирот на снабдување може да биде несигурен во одреден момент, управувањето со залихите е уште поголем предизвик. Многу производители признаваат дека не се во можност да го усогласат својот план за производство со достапноста на материјалите во овие времиња, додека сите се обидуваат да го одржат нивото на својот инвентар.

Контролата на квалитетот, исто така, претставува повисоки трошоци за водење на една производствена организација. Проблемот секогаш се јавува кога не може да се добие увид во податоците за целата компанија во реално време.

Според нашата анкета за трендовите на преработувачката индустрија за 2022 година, повеќе од половина од производителите исто така имаат проблеми со нивните деловни податоци и како резултат на тоа не веруваат во точноста на креираните информации.

За да се подобри донесувањето одлуки на ниво на претпријатие, производителите ќе треба повеќе да се фокусираат на подобрување на врските помеѓу системите, вклучително и податоците и машините, и на доверливи податоци на кои ќе се изгради цврста основа за раст на бизнисот. Организациите кои не даваат приоритет на квалитетот на нивните податоци се изложени на ризик да бидат претекнати од конкуренцијата. Затоа, во иднина треба да се стави голем акцент на добивање и анализа на податоци за целокупниот бизнис во реално време.

Тренд 3: Вработените ќе влијаат на дигиталната трансформација

Вработувањето е критично прашање за производителите во овој момент. Од една страна, сегашниот недостиг на ресурси принудува намалување на инаку потребната работна сила, што повторно ќе донесе проблем со недостиг на кадар во иднина. Од друга страна, недостигаат кадри кои се квалификувани за променет начин на работа, односно поразличен од минатото. И покрај зголемената автоматизација на производните процеси, потребата за работна сила сè уште не се намалува, бидејќи растот на секторот се зголемува.

Меѓутоа, новата генерација на вработени во производството ќе се разликува многу од нивните пензионирани соработници, како и видот на работата што ја работат. Дигиталните дипломци ќе ги искористат предностите на автоматизацијата на процесите и деловната интелигенција за да ја подобрат брзината и точноста на нивната работа. Многу производители се согласуваат дека технологијата ќе го подобри начинот на работа на вработените.

За да се промовира дигиталната трансформација во производството во 2022 година, технологијата мора да биде и оперативна инвестиција. Многу вработени се плашат дека ќе бидат заменети со машини, па затоа организациите треба рано да докажат дека софтверот за производство е средство за зајакнување додека ја подготвува компанијата за иднината.

Тренд 4: Производителите ќе инвестираат во технолошки решенија

Едно од најголемите откритија на нашата прогноза за производството за 2022 година е степенот до кој производството е под влијание на внатрешните и надворешните сили. Сè, од стекнување суровини до испорака на готови производи до купувачот се предизвици кои ги придружуваат процесите на снабдување, производство и дистрибуција.

Охрабрувачки е што повеќето производствени организации ја разбираат потребата од нова стратегија и оптимизација за да се решат различните проблеми што се јавуваат при водењето бизнис.

Многу компании веќе имаат подготвен план за дигитална трансформација за некои или сите оддели и ќе продолжат да го развиваат во наредната година. Овој поглед од птичја перспектива е важен за да се осигура дека идните инвестиции во технологијата ќе предизвикаат фундаментални промени и подобар бизнис во иднина.

Во 2022 година, компаниите ќе се фокусираат на употребата на сеопфатни решенија интегрирани во системот ERP, кои носат широки придобивки, како и насочени подобрувања.

Промовирање на промени со PANTHEON Manufacture (ERP)

Комбинирањето на операциите со софтверот PANTHEON Manufacture е полесно и поисплатливо отколку ставање повеќе системи во бизнисот. Тоа создава ниво на интеграција на податоци и процеси потребни за да се обезбедат увиди во реално време за целото претпријатие.

Со подобрување на видливоста на податоците и деловната интелигенција, вработените во производството можат да донесуваат информирани одлуки во приоритетните области како што е синџирот на снабдување, да ги задоволат потребите на клиентите и да ги зголемат нивоата на нивното задоволство. Така, дигиталната трансформација по неколку години води до значително подобрување на ефикасноста и раст на бизнисот и претпријатието.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X