БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Како да го поедноставите работењето во градежништвото?

Превземете го видеото од одржаниот онлајн вебинар и дознајте корисни совети како да го поедноставите работењето во градежништвото?

  • Како автоматски да креирате Градежна книга?
  • Како да дојдете до евиденција на извршена работа на градилиштето?
  • Како да ги следите залихите на повеќето складишта или објекти?
  • Како автоматски да ги обработите податоците?
  • Како до одлични менаџерски извештаи?
X