БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Како да ja подготвиме платата и други видови на исплати во PANTHEON?

Како да ги подготвиме сите потребни податоци за пресметка на плата или пак, други видови на исплати во PANTHEON? Како да го следиме и евидентираме отсуството на вработените, како да го следиме работното време на нашите вработени или пак да ги следиме задолжените основни средства?

За повеќе да научите, ние ви подготвивме онлајн видео каде ќе можете да погледнете што се ни нуди модулот Кадри во програмот PANTHEON.

Содржина:

  • Општи податоци за вработените
  • Внес на ново работно место во шифрарник на работни места и поврзување со персонални мапи
  • Подготовка на податоци за пресметка на плата и други видови на исплати
  • Водење на евиденција за образованието на вработените
  • Следење на инвалидност и здравствен статус на вработените
  • Следење и евиденција на отсуство на вработени
  • Управување со заштитни средства
  • Спроведување на договори и други документи, награди, дисциплински мерки за вработени
  • Следење на работно време на вработени
  • Следење на задолжување со основни средства(пр. Компјутери, мобилни телефони итн)…

Сигурното деловно управување со PANTHEON ги штити вашите инвестиции.

Доколку ви се потребни повеќе информации за програмот PANTHEON, слободно контактирајте не на 02 3079 231 или пишете ни на info@datalab.com.mk.

X