БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Како да ја подобрите наплатата?

Со аплицирање на контакт формата, бесплатно ќе го превземете видеото од оддржаниот вебинар – „Како да ја подобрите наплатата“?

Проблемот со наплата е еден од најголемите проблеми на компаниите во Македонија. Со просечно 125 дена задоцето плаќање, кое во помалите компании доаѓа и до 180 дена задоцнето плаќање, проблемот на НАПЛАТАТА станува прашање за преживување.

Преку технологијата и работните процедури – работиме заедно со Вас, за да обезбедиме ефикасни процедури за наплата, кои вклучуваат:

  • Процедура за телефонско јавување за наплата
  • Процедура за потсетување преку СМС
  • Процедура за e-mail потсетувања, опомени, опомени пред тужба
  • Блокирање на компаниите / лимитирање на долгот

Технологијата и тренингот можат значително да ја подобрат наплатата, што е еден од најчестите проблеми во Македонија и во соседните држави. Тимот на Даталаб, успешно имплементираше нова процедура за наплата во голем број компании. Преку нашето даталафење со вашето омилено кафе, сакаме корисниците се запознаваат со техниките и процедурите за подобрување на процесот на наплатата на побарувања.

Предавач: Сашо Јовановски – Директор на Даталаб МК

 

*** За повеќе информации како да спроведете успешна наплата и во вашата компанија јавете се на 02 3079 231

X