БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Како лесно да ја пресметате платата?

Превземете го видеото и дознајте како:

  • да бидете сигурни дека сите постапки се во согласност со законот,
  • како да го олесните работењето и да го скратите времето за да ги подготвите платите,
  • како да направите извоз на TXT FICE и увоз во MPIN
  • како на внесете отсутности во персоналната мапа
  • како да додадете останати заработки во времето
  • како да пресметате рекапитулација на плата и спецификација на платата и придонесите
  • како да направите известување за работа на празник или пак за ноќна работа
X