БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Кога на еден претприемач му требаат сметководствени услуги?

“Што може да направи еден претприемач да има подобра контрола брз својата работа?”

  • Издава сметки
  • Прима фактури
  • Проверува кај кој е должник и кој се му должи
  • Евидентира што има се на лагер
  • Проверува колку треба да плати данок

“Кога треба да имате сметководствени услуги и консултации?”

  • На крајот од годината
  • Пресметка на плати и придонеси
  • Пресметка на ДДВ
  • Подготовка на извештаи за даночна администрација
  • Советување (на пример, за закуп или купување на фиксни средства)
X