БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Пресметка на плати во PANTHEON

Сакате побрзо и прецизно да ја пресметувате платата? Сакате да го поедноставите работењето со помош на сите законски обрасци и исписи?

Деловниот програм PANTHEON се одликува со исклучителна прилагодливост, што овозможува пресметки за различни типови на претпријатија, работни односи, основни и дополнителни исплати и плаќања за нив.

Исто така, овозможена е едноставна пресметка на плата и еднократен внес на податоци.

PANTHEON автоматски ги пренесува податоците во однос на отсуство и присуство на работно место, плаќање на провизија, кредити, плаќање чланарини за синдикат, патни налози и други видови на задршки. Кога сите податоци се на едно место, пресметката на плата се одвива брзо и лесно.

Како дел од пресметеката за плата, на располагање ги имаме сите законски обрасци, како и голем број на други прописи, кои помагаат да се прикаже рекапитулацијата на придонеси, заработки, пресметки, кредити, шифри на налози за плаќање, годишен картон на вработени, картица на вработени за кои се плаќа дополнитено осигурување и др.

Содржина на видеото:

 • Администраторска конзола – начин на пресметка на платата
 • Персонални мапи – основни податоци за пресметка на платата
  – основни податоци
  – работна книшка
  – параметри за пресметка на платата
  – полиња по желба
  – видови пресметки
 • Подесувања/ Вработени/ Плата:
  – просечна плата
  – шифрарник на придонеси
  – даноци на заработувачка
  – шифрарник на видови работа
  – шифрарник на видови на заработка
 • Видови на документи за плата
 • Подготовка за пресметка на плата и креирање на фајл за увоз во МПИН
 • Книжење на плата
 • Извештаи

 

Нарачајте го видеото преку нашата контакт форма, каде ќе ги оставите вашите лични податоци.
Штом ја платите фактурата, ние ќе ви го доставиме видеото онлајн.

За сите прашања контактирајте не на 070/ 360 749 или пишете ми меил на marija.nikolovska@datalab.com.mk

X