Финансиска поддршка од 100€ за секоја купена PANTHEON лиценца

Заедно можеме.

Со цел да придонесеме во јакнење на економијата и излеземе во пресрет со моменталните и идни PANTHEON корисници, Даталаб за секоја купена PANTHEON лиценца до крај на месец јуни ќе обезбеди финансиска помош во износ од 100€ во денарска противвредност.

Подгответе го теренот за успешно работење!