Деловна програма за претпријатија со подружници

Централизирано. Автоматизирано. Контролирано.

Матична компанија

Матичната компанија со деловната програма ги централизира процесите и ја одржува контролата врз целата корпорација.

  • Процесите за известување се целосно приспособени кон вашите барања.
  • Планирањето се врши според потребите на корпорацијата.
  • Автоматско собирање на консолидирани податоци на една локација од подружницата.
  • Унифицирани административни и оперативни процедури.
Погледнете корисни содржини:

Подружници

Подружницата со деловна програма не губи време за подготовка на извештаи, бидејќи известувањето е автоматизирано.

  • Едноставно испраќање извештаи до матичната компанија.
  • Билансните извештаи се достапни со еден клик: во саканиот формат, јазик и валута.
  • Помалку администрација, повеќе време за подобрување на продажбата.
  • Унифицирани интерни правила, правни промени кои редовно се вклучени во програмата.
  • Е-трговија, што значи помалку грешки и поедноставени процеси.
Добијте корисни информации за подружници:

Разговарајте со нашите консултанти.

Искуства од корисниците

Маја Стефковска, П.И.К. Ко Македонија

„Првичната причина поради која што го имплементиравме Пантеон е потребата за финансиски извештаи коишто ги доставуваме до нашата матична компанија во Бугарија. Пантеон нуди можност истите да бидат на Англиски јазик и да се извезуваат во ексел.“

Искуства од корисниците

Нихада Рамиќ

Хагер д.о.о, Босна и Херцеговина

Искуства од корисниците

Александар Цветковиќ

Рома Компани, Србија

Искуства од корисниците

Милан Драгиќ

Бисноде д.о.о., Словенија

Да поразговараме за тоа како да Ви го поедноставиме Вашиот бизнис.

X