Сертифицирани PANTHEON консултанти

На листата во продожение можете да ги видите консултантите за поединечните PANTHEON модули. Консултантите се поделени по поединечни модули соодветно со степените на специјализација. Степените на специјализација се достигнуваат со позитивно утврдено сертифицирање на различни степени на комплексност и претставуваат нивно ниво на знаење на подрачјето на одреден PANTHEON модул.

ARES

ARES

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Denis Vujadinovic INKOM ERP

Denar

Denar

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Aneta Timeva INKOM ERP

Splošno, sistem in šifranti

Splošno, sistem in šifranti

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Nenad Mateski INKOM ERP
Denis Vujadinovic INKOM ERP

Blago

Blago

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Marija Nestorova INKOM ERP

Proizvodnja SE/ME

Proizvodnja SE/ME

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Aneta Timeva INKOM ERP

Naročila

Naročila

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Junior Consultant Marija Nestorova INKOM ERP

Ares

Razvoj

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Zoran Milkov WebCentar

ACC_Demeter

Finansii

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Nenad Mateski INKOM ERP
PANTHEON Certified Junior Consultant Nenad Mateski INKOM ERP

PANTHEON General, Registers and System

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Ilina Ivanovska INKOM ERP
Zoran Milkov WebCentar
PANTHEON Certified Junior Consultant Aneta Timeva INKOM ERP

Hermes - Goods

Materijalno

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Nenad Mateski INKOM ERP
PANTHEON Certified Senior Consultant Aneta Timeva INKOM ERP
PANTHEON Certified Junior Consultant Ilina Ivanovska INKOM ERP

Hera - Personnel

Kadri

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Nenad Mateski INKOM ERP
Zoran Milkov WebCentar

Manufacturing MF

Proizvodstvo MF

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Riste Lazarevski WebCentar
PANTHEON Certified Junior Consultant Nenad Mateski INKOM ERP

Hermes - Orders

Naracki

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Nenad Mateski INKOM ERP
PANTHEON Certified Junior Consultant Ilina Ivanovska INKOM ERP
Aneta Timeva INKOM ERP

Hera - Payroll

Plata

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Nenad Mateski INKOM ERP
PANTHEON Certified Senior Consultant Zoran Milkov WebCentar

Manufacturing SE/ME

Proizvodstvo SE/ME

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Nenad Mateski INKOM ERP

Hermes - Service

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Riste Lazarevski WebCentar
PANTHEON Certified Junior Consultant Ilina Ivanovska INKOM ERP
Nenad Mateski INKOM ERP

Hera - Trevel Orders

Patni nalozi

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Riste Lazarevski WebCentar
Nenad Mateski INKOM ERP

Hermes - VAT

DDV

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Specialist Nenad Mateski INKOM ERP
Marija Nestorova INKOM ERP
PANTHEON Certified Senior Consultant Riste Lazarevski WebCentar
Aneta Timeva INKOM ERP
PANTHEON Certified Junior Consultant Ilina Ivanovska INKOM ERP

ZEUS

ZEUS

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Georgi Nikolov INKOM ERP

Kadri in Potni nalogi

Kadri in Potni nalogi

Ime i prezime Partner
PANTHEON Certified Senior Consultant Aneta Timeva INKOM ERP

Повеќе Информации

За повеќе информации за директна поддршка и Договор за оддржување побарајте не на телефон 02 3079 231 или на епошта info@datalab.com.mk.

X