Сертифицирани PANTHEON консултанти

На листата во продожение можете да ги видите консултантите за поединечните PANTHEON модули. Консултантите се поделени по поединечни модули соодветно со степените на специјализација. Степените на специјализација се достигнуваат со позитивно утврдено сертифицирање на различни степени на комплексност и претставуваат нивно ниво на знаење на подрачјето на одреден PANTHEON модул.

Повеќе Информации

За повеќе информации за директна поддршка и Договор за оддржување побарајте не на телефон 02 3079 231 или на епошта info@datalab.com.mk.

X