Електронско работење

Светската мрежа и развојот на компјутерски мрежи, овозможи проширување на електронската трговија, каде што се зголеми неколку пати брзината на бизнисот од вообичаеното, доби поголема прилагодливост на промените на пазарот, попрецизен и полесен пристап до информациите за состојбата на компанијата, намалување на трошоците за материјалните и поштенските услуги, а доби помали трошоци за физичката работна сила (купување или изнајмување на деловни простории)

ePoslovanje

Што е Електронско работење?

Електронското работење или електронската трговија е општ термин за електронски начин на вршење на дејност, а тоа значи дека трансакциите се склучени во електронска форма, врз основа на електронска обработка и пренос на податоци помеѓу компјутери (вклучувајќи текст, слика, глас).

Може да се склучи:

 • помеѓу компаниите и поединците (електронска трговија, електронско банкарство),
 • помеѓу неколку компании (трговија) и
 • помеѓу поединци и државни институции (учество во тендери, даночни пријави, итн.).

Клучни предности во електронското работење

 • Полесна и безбедна размена на податоци
 • Безбедност на складирани податоци
 • Побрза обработка и заштеда на време
 • Повеќе време да се анализираат и да се консултираат клиенти
 • Лесен и брз пристап насекаде
 • Примање и издавање фактури во електронска форма
 • Електронско архивирање на податоци
 • Редовни надградби и постојана усогласеност со законодавството
 • Работа во согласност со меѓународните сметководствени стандарди
 • Широк спектар на поддршка и помош
 • Работа без инвестиции плаќање по употреба

Со помош на овие услуги, можеме да обезбедиме квалитетни информации за клиентите на сметководствената услуга и да обезбедиме навремено планирање за иднината.

Sabina Dimnik

Data, d.o.o.

Сега, во секој компјутер можам да пристапам до моите бази на податоци, а најубаво е што и моите клиенти имаат пристап.

Tatjana Brumat

Lucrum.si, s. p.

Јавете ни се на (02) 3079 231

Доколку сте заинтересирани за нешто поврзано со Електронското работење (eБизнис, еКомерција, еДокументација..), Ве молиме слободно јавете ни се или пратете ни меил.

X