PANTHEON АКАДЕМИЈА

Знаењето е моќ

Во рамките на своите активности Даталаб нуди обуки и сертифицирање на партнери и крајни корисници на програмата PANTHEON. Нашата цел е да ги пополниме сите недостатоци, кои настануваат поради недоволното знаење и разбирање на PANTHEON, а со помош на квалитетна обука да дојдат корисниците до самостојна работа.