PANTHEON Мал Бизнис

За едноставно водење на малите претпријатија

PANTHEON Мал Бизнис ги нуди сите сите основни функции (со можност за понатамошно работење на напредни функции) за потребите на малите претпријатија и на самовработените претприемачи кои сакаат да се посветат на својата работа, а не да трошат пари и време на поставување нов деловен систем.

Za samostojne podjetnike in mala podjetja

 

За самостојните претприемачи и малите претпријатија

Претприемачите немаат потреба од комплексен деловен систем па повеќето од нив користат надворешни сметководствени услуги. Поради тоа за малите претпријатија направивме едноставна верзија на програмот PANTHEON која ги покрива основните функции потребни за целокупно работење:

 • Благајничко работење,
 • Издавање и прием на документи,
 • Е-Сметки,
 • Залихи и складишта,
 • Патни налози,
 • Основна кадрова евиденција.
Детален опис на функционалностите

Za mala do srednje velika podjetja

 

За мали и средни претпријатија со интерно сметководство

За малите претпријатија кои имаат поголем обем на работни процеси и истовремени имаат интерно сметководство на располагање е поопширна верзија на PANTHEON, која ги нуди следните функционалности:

 • Благајничко работење,
 • Издавање и прием на документи,
 • Е-Сметки,
 • Залихи и складишта,
 • Патни налози,
 • Кадрова евиденција,
 • Работа со странство,
 • Сопствено сметководство,
 • Пресметка на плата,
 • Бизнис аналитика,
 • Едноставно производство,
 • Основни средства,
 • Сервис.
Детален опис на функционалностите

Со PANTHEON сме многу задоволни, освен трошоците за купување, други трошоци речиси да немаме. Во споредба со другите програми добивме најмногу за таа цена.

Марјан Хрибар

Раководител на продажба, Продажба Condor, Људмила Хрибар

PANTHEON Едукации

Сите нови корисници, за полесен почеток со работа во програмот, може да присуствуваат на обука за почетници каде ќе се запознаат со почетните поставки на програмот, основните наредби за припрема на документите (нарачки, фактури, извештаи), импорт на деловни партнери, ценовници итн. Обуките се организираат по потреба.

Електронско Сметководство на Cloud

Во склоп на PANTHEON Хостинг податоците од дата базите се чуваат сигурно и безбедно. Серверот е секогаш активен и податоците се секогаш достапни.

Како да започнете со употреба на PANTHEON Мал Бизнис?

Контактирајте не

Побарајте наши совети на 02 3079 231 или пратете прашања на епошта info@datalab.com.mk.

Тестирајте демо програм

Пополнете го образецот со прашања и почнете со работа во Демо верзија на PANTHEON па истата надоградете ја подоцна.

Пријавете се на Oбука

Проверете ја годишната програма на Даталаб Академија.

Ценовник за програмската опрема на PANTHEON Мал Бизнис

PANTHEON под наем (Хостинг)

Сите податоци кои ги внесувате во програм PANTHEON (пример фактури, залиха, сметководство, плати и тн.) се зачувани во базите на податоци кои се наоѓаат на посебен наменски компјутер таканаречен сервер. Серверот е секогаш активен, па поради тоа податоците ви се секогаш достапни, покрај тоа на серверот постојат одредени мерки на сигурност кои го спречуваат губењето на податоците, пред се изработка на сигурносна копија како и физичка и програмска заштита. PANTHEON хостинг плаќате во склоп на месечен издаток и вклучува употреба на програмот, законски регулативи, архивирање податоци и изнајмување на сервер.

Повеќе за  PANTHEON Хостинг

Купување на PANTHEON

Во случај да се одлучите да го купите програмот и да го инсталирате на вашиот сервер/компјутер, така сами се грижите за надоградбите на програмот на нова верзија (законски промени и нови функционалности) како и за архивирање на податоци. Цената на програмот ја плаќате еднаш, го добивате програмот, а потоа плаќате еднаш годишно за надоградба на PANTHEON.

Побарајте не на 02 3079 213

Побарајте ги нашите вработени и заедно одберете го најдоброто решение за оптимизација на работниот процес во вашето претпријатие!

X