Кои ефикасни процедури можат да ја подобрат ефикасноста, продуктивноста и мерливоста во производствениот процес?

15 Сеп 2022

Ефикасните производствени процедури, можат значително да ја подобрат продуктивноста и мерливоста во производствениот процес.

Дигитализацијата во производството ќе придонесе за вашата производствена компанијата да има:

  • следливост во производствениот процес
  • полесно извршување на комплексните процеси
  • елиминирање на грешките и дуплиот внес на податоци
  • транспарентен тек на информации
  • реална производна цена
  • подобрена организација во производството
  • максимизирање на расположивите ресурси (машини, луѓе, суровини, алати)……..

Нормирање и плаќање според учинок се два многу значајни столба за мотивација и зголемување на ефикасноста во производствениот процес. Контрола на трошоците и контрола на квалитетот на продуктот се главни производствени цели. Даталаб има развиено пакет кој ја подобрува организацијата во производството и обезбедува реална производна цена.

Превземете го водичот и погледнете како може да направите многу повеќе, за многу помалку пари, а да заштедите многу време со избирање на вистински софтвер за производство.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X