Кои ефикасни процедури можат да ја подобрат ефикасноста, продуктивноста и мерливоста во производствениот процес?

3 Фев 2021

Ефикасни производствени процедури, можат значително да ја подобрат ефикасноста, продуктивноста и мерливоста во производствениот процес. Дигитализацијата во производството ќе придонесе производствената компанијата да има:

  • Реална производна цена
  • Подобрена организацијата во производството
  • Максимизирање на расположивите ресурси (машини, луѓе, суровини, алати)
  • Минимизирање на тесните грла во производството
  • Следливост во производствениот процес

Нормирање и плаќање според учинок се два многу значајни столба за мотивација и зголемување на ефикасноста во производствениот процес. Контрола на трошоците и контрола на квалитетот на продуктот се главни производствени цели. Даталаб има развиено пакет кој ја подобрува организацијата во производството и обезбедува реална производна цена.

Превземете го водичот и погледнете како може да направите многу повеќе, за многу помалку пари и да заштедите време со избирање на вистинскиот софтвер за производство.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X