, ,

Дали сте подготвени за нова деловна година?

11 Јан 2024

Со почетокот на деловната година се отвора и нов важен циклус во финансискиот период кој бара компаниите да преземат точно дефинирани чекори. Секако, тоа зависи од датумот на започнување на новата деловна година, која ја одредува секоја компанија. Во овој блог, уште еднаш ќе ги разгледаме клучните процедури кои компаниите мора да ги извршуваат при преминот во новата деловна година, со цел да се обезбеди успешен почеток.

 

Попис и список на средства

Важен аспект на преминот кон новата деловна година е пописот и деталната листа на средства. Ова ни овозможува прецизно да ги процениме средствата и да се осигураме дека финансиските извештаи се точни и ја одразуваат фактичката состојба на компанијата. Овде можете да добиете бесплатен прирачник со совети за брз и ефикасен попис.

 

Затворање на финансиските извештаи

Подготовката на финалните финансиски извештаи, вклучувајќи го билансот на состојба, билансот на успех и извештаите за паричните текови, е од клучно значење за преглед на деловниот успех. Со ова добиваме целосен увид во финансиската состојба на компанијата, што служи како основа за понатамошни одлуки и планирања.

 

Даночно планирање

Ќе извршиме и анализа на даночните обврски и ќе ги испитаме можностите за оптимизирање на даночното оптоварување. Истовремено ја оценуваме профитабилноста на бизнисот, што е клучна за исполнување на долгорочната стратегија.

 

Известување и усогласеност

Анализа на изминатиот летен извештај и обезбедување усогласеност со регулативите и законодавството, кои се клучните чекори на крајот на деловната година и основата за иднината. Во исто време, мора да бидеме внимателни за правилно исполнување на сите регулаторни барања и обврски кон засегнатите страни.

 

Проценка на деловните цели

Почетокот на летото е соодветно време за критичко оценување и давање мислење за постигнатите минати деловни цели и за планирање на идните цели.

Лесно можеме да си помогнеме во изборот на стратегија, да ги идентификуваме постигнатите цели и да поставуваме нови цели за претстојното деловно лето.

 

Комуникација со вработените

За да се одржи добра клима во компанијата, не смееме да ги заборавиме нашите вработени, кои се срцето на компанијата. Добро е што сме искрени со вработените и ги информираме за постигнувањата и промените, со што ги мотивираме и ја зајакнуваме нивната соработка.

Не смееме да заборавиме да извршиме анализа на персоналот, што може да ни помогне да го подобриме и полесно да го планираме управувањето со вработените.

 

Технолошки ажурирања

Технолошките ажурирања и безбедносни прегледи се секогаш добредојдени, бидејќи овозможуваат поголема конкурентност, а во исто време ни овозможуваат добро да се подготвиме за предизвиците, неизвесните ситуации и можностите што ни ги носи новата деловна година. Ако се прашувате каков основен софтвер му е потребен на еден мал бизнис, еве во прилог превземете го бесплатниот прирачник.

 

Почеток на деловната година

Поставувањето цврсти темели е клучно за успешен бизнис и раст на компанијата во новата деловна година. Затоа е добро да започнеме внимателно, транспарентно и со широко отворени очи да планираме нови почетоци, за да не ги пропуштиме клучните работи кои би можеле да го уништат нашиот бизнис.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X